Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động, giúp các em bám sát nội dung chương trình bài tập SGK. Bài tập trình bày cơ chế, chỉ rõ mối quan hệ của các tuyến trong quá trình điều hòa phối hợp hoạt động.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 59: Sự điều hòa và phối hợp hoạt động

1. Giải bài 1 trang 186 SGK Sinh học 8

Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy.

Phương pháp giải

Xem lại sự điều hòa và phối hợp hoạt động của tuyến tụy. Trình bày cơ chế tự điều hòa hoạt động của tuyến tụy.

Hướng dẫn giải

  • Sự phối hợp hoạt động của các tế bào a và b của đảo tụy trong tuyến tụy khi lượng đường trong máu giảm hay tăng chính là để giữ cho nồng độ đường trong máu được ổn định.
  • Khi lượng đường trong máu giảm sau các hoạt động mạnh hoặc đói kéo dài, không chỉ các tế bào a của đảo tụy hoạt động tiết glucagôn mà còn có sự phối hợp hoạt động của cả 2 tuyến trên thận. Tuyến này tiết cooctizôn để góp phần vào sự chuyển hóa lipit và prôtêin làm tăng đường huyết.

2. Giải bài 2 trang 186 SGK Sinh học 8

Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết.

Phương pháp giải

Xem lại sự điều hòa và phối hợp hoạt động, nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hòa của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết

Hướng dẫn giải

Các hoocmôn của tuyến yên không chỉ điều khiển các tuyến nội tiết mà ngược lại, hoạt động của tuyến yên đã được tăng cường hay kìm hãm cũng bị sự chi phối của hoocmôn do các tuyến này tiết ra. Đó là cơ chế tự điều hòa của các tuyến nội tiết nhờ các thông tin ngược.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM