Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nữ

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ, bám sát nội dung chương trình bài tập SGK. Giúp các em hoàn thành bài tập dạng cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục nữ.

Giải bài tập SGK Sinh học 8 Bài 60: Cơ quan sinh dục nữ

1. Giải bài 1 trang 192 SGK Sinh học 8

Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau:

Bảng 61 Cấu tạo và chức năng của các bộ phận trong cơ quan sinh dục nữ

Phương pháp giải

Xem lại các bộ phận của cơ quan sinh dục nữ và chức năng của mỗi bộ phận, hoàn thiện bảng 61

Hướng dẫn giải

Đáp án: a - 7;   b - 8;    c- 3;   d- 6;    e- 4;    g-2;     h - 9;5

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM