Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người, giúp các em hoàn thiện bài tập bám sát nội dung chương trình SGK, thông qua các bài tập về phương pháp nghiên cứu phả hệ, phương pháp nghiên cứu di truyền ở người.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

1. Giải bài 1 trang 81 SGK Sinh học 9

Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên.

Phương pháp giải

Xem lại phương pháp nghiên cứu di truyền người, từ đó giải thích tại sao người ta phải dùng phương pháp đó để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người. Cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên.

Hướng dẫn giải

- Phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay nhiều gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ.

- Khi để nghiên cứu di truyền người, các nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp này vì:

  • Người sinh sản chậm và đẻ ít con.
  • Vì lí do xã hội, không thể áp dụng phương pháp lai và gây đột biến.
  • Phương pháp này đơn giản dễ thực hiện nhưng cho hiệu quả cao.

Ví dụ: Nghiên cứu một số bệnh di truyền như bệnh mù màu, bệnh máu khó đông... qua các thể hệ để xác định được bệnh mù màu, máu khó đông là bệnh do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định.

2. Giải bài 2 trang 81 SGK Sinh học 9

Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điểm nào? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.

Phương pháp giải

Xem lại phương pháp nghiên cứu di truyền người, nghiên cứu trẻ đồng sinh, lập bảng so sánh trẻ đồng sinh cùng trứng và trẻ đồng sinh khác trứng.

Hướng dẫn giải

- Phân biệt trẻ đồng sinh cùng trứng và đồng sinh khác trứng:

- Ý nghĩa của nghiên cứu trẻ đồng sinh: giúp ta hiểu rõ vai trò của kiểu gen và môi trường đối với sự hình thành tính trạng, sự ảnh hưởng khác nhau của môi trường đối với tính trạng số lượng và chất lượng. Xác định được tính trạng nào do gen quyết định là chủ yếu, tính trạng nào chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường tự nhiên và xã hội.

Ví dụ: hai bạn học của em là Hải và Bằng là anh em sinh đôi cùng trứng: Họ rất giống nhau, rất khó phân biệt đâu là anh và đâu là em.

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM