Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 48: Quần thể người

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 48: Quần thể người, giúp các em bám sát nội dung bài tập SGK thông qua các dạng bài tập, Trình bày đặc điểm quần thể người, giải thích ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý, so sánh đặc điểm hình thái của các tháp dân số.

Giải bài tập SGK Sinh học 9 Bài 48: Quần thể người

1. Giải bài 1 trang 145 SGK Sinh học 9

- Vì sao quần thể người lại có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có?

Phương pháp giải

- Xem lại quần thể người, những đặc trưng của quần thể người so với sinh vật khác, nguyên nhân hình thành những đặc trưng đó. Từ đó giải thích vì sao quần thể người lại có những đặc trưng đó.

Hướng dẫn giải

- Quần thể người có một số đặc trưng mà quần thể sinh vật khác không có là do con người có hệ thần kinh phát triển cho phép con người có tư duy, có trí thông minh sáng tạo, luôn làm việc có mục đích nên con người có khả năng tự điều chỉnh các đặc trưng sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

2. Giải bài 2 trang 145 SGK Sinh học 9

- Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau như thế nào?

Phương pháp giải

- Xem lại đặc trưng của từng nhóm tuổi, đặc trưng của hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già. Lập bảng so sánh sự khác nhau giữa hai hình tháp dân số đó.

Hướng dẫn giải

- Hình tháp dân số trẻ và hình tháp dân số già khác nhau được thể hiện ở bảng sau:

3. Giải bài 3 trang 145 SGK Sinh học 9

- Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia là gì?

Phương pháp giải

- Xem lại quần thể người, sự phát triên quần thể người, đặc trưng của quần thể người, từ đó rút ra được y nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý có vai trò như thế nào với mỗi quốc gia.

Hướng dẫn giải

- Ý nghĩa của việc phát triển dân số hợp lý của mỗi quốc gia:

+ Phát triển dân số hợp lí là điều kiện để phát triển bền vững của mỗi Quốc gia, tạo sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với sử dụng hợp lí tài nguyên, môi trường của đất nước.

+ Phát triển dân số hợp lí là không để dân số tăng quá nhanh dẫn tới thiếu nơi ở, nguồn thức ăn, nước uống, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng và các tài nguyên khác.

+ Phát triển dân số hợp lí là nhằm mục đích đảm bảo tốt chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội, mọi người trong xã hội đều được nuôi dưỡng, chăm sóc và có điều kiện phát triển tốt.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM