Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 4: Cấu trúc bảng

Để giúp các em học thật tốt môn Tin học 12, đội ngũ eLib xin gửi tới quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập SGK bài Cấu trúc bảng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học sinh với nội đầy đủ, chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em ôn tập thật tốt, chuẩn bị cho các kì thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SGK Tin học 12 Bài 4: Cấu trúc bảng

1. Giải bài 1 trang 39 SGK Tin học 12

Tại sao trong một bảng không thể có hai hàng giống nhau?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 34 SGK Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Mỗi hàng thể hiện một cá thể phân biệt trong bài toán quản lí. Bởi vậy trong một bảng được thiết kế tốt không có hai hàng giống hệt nhau vì như thế là dư thừa dữ liệu, dẫn tới kết quả không chính xác khi làm việc với CSDL.

2. Giải bài 2 trang 39 SGK Tin học 12

Trong quản lí học sinh dự kì thi tốt nghiệp, theo em có thể khai báo kiểu dữ liệu gì cho mỗi thuộc tính sau đây?

- Số báo danh:

- Họ và tên:

- Ngày sinh:

- Điểm số:

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 2 trang 34 SGK Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Có thể khai báo kiểu dữ liệu cho mỗi thuộc tính như sau:

- Số báo danh: Text hoặc Numberhoặc AutoNumber.

- Họ và tên: Text.

- Ngày sinh: Date/time.

- Điểm số: Number.

3. Giải bài 3 trang 39 SGK Tin học 12

Hãy nêu các bước để chỉ định khóa chính trong bảng dữ liệu gồm các thuộc tính nêu trong câu 2 (Số báo danh, Họ và tên, Ngày sinh, Điểm số).

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung mục 2 trang 34 SGK Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Các bước chỉ định khóa chính:

- Chọn khóa chính: Trong bảng dữ liệu nêu ở câu 2 thì chọn trường SBD (Số báo danh) vì mỗi số báo danh tương ứng thông tin về một học sinh.

- Thao tác: Mở bảng ở chế độ thiết kế. Nháy ô ở bên trái tên trường SBD, nháy nút khóa chínhhoặc chọn Edit → Primary Key.

4. Giải bài 4 trang 39 SGK Tin học 12

Khi nhập dữ liệu, trường nào không được để trống?

Phương pháp giải

Từ hiểu biết của bản thân và nội dung được trình bày ở mục 2 trang 34 SGK Tin học 12 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Trong trường hợp đã chỉ định là khóa chính thì các trường tạo nên khóa chính và các trường đã thiết đặt tính chất thuộc tính bắt buộc (Required) là không được bỏ trống (Not Null) khi nhập dữ liệu. Trong trường hợp người dùng để Access tự đặt thêm trường ID (kiểu AutoNumber) là khóa thì hiển nhiên trường này cũng tự động không được để trống.

5. Giải bài 5 trang 39 SGK Tin học 12

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục 2 trang 34 SGK Tin học 12 để phân tích và liệt kê một số thao tác

Hướng dẫn giải

- Tạo cấu trúc bảng: mở cửa sổ cấu trúc bảng, tạo các trường (chọn tên trường, chọn kiểu dữ liệu, thiết đặt tính chất của trường), chỉ định khóa chính, lưu cấu trúc bảng.

- Thay đổi cấu trúc bảng: thay đổi thứ tự các trường, thêm, xóa, sửa trường.

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM