Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng​

Mời các em cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK trang 106 môn Tin học 6 Bài 21 được đội ngũ eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây. Tài liệu này sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học như các thao tác tạo bảng, làm việc với bảng,.... thông qua đó các em sẽ dễ dàng nắm bắt được nội dung bài học hơn. Chúc các em học tốt!

Giải bài tập SGK Tin học 6 Bài 21: Trình bày cô đọng bằng bảng​

1. Giải bài 1 trang 106 SGK Tin học 6

Khi nào ta cần trình bày một phần văn bản dưới dạng bảng? Hãy nêu một ví dụ cụ thể.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung được trình bày tại trang 103 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Chúng ta cần trình bày một phần văn bản dưới dạng bảng khi thông tin, dữ liệu của một nội dung có nhu cầu tính toán, so sánh và sắp xếp.

Ví dụ: Thời khóa biểu, bảng điểm…

2. Giải bài 2 trang 106 SGK Tin học 6

Hãy nêu các bước để tạo bảng trong văn bản.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học và nội dung được trình bày tại mục 1 trang 104 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Các bước tạo bảng:

- Bước 1: Chọn biểu tượng Insert Table trên thanh công cụ chuẩn

- Bước 2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột. Khi đó ta được bảng với số dòng và số cột mà chúng ta đã chọn

3. Giải bài 3 trang 106 SGK Tin học 6

Nháy nút  khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa:

(A) Toàn bộ các ô trong bảng

(B) Ô chứa con trỏ soạn thảo

Hãy chọn câu đúng

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày tại mục 2 trang 104 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Nháy nút  khi con trỏ soạn thảo đang ở trong một ô, văn bản trong ô nào sẽ được căn giữa ô chứa con trỏ soạn thảo.

4. Giải bài 4 trang 106 SGK Tin học 6

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó:

(A) Toàn bộ các cột của bảng sẽ thay đổi độ rộng.

(B) Toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.

(C) Chỉ ô đó thay đổi độ rộng.

Hãy chọn câu đúng.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày tại mục 2 trang 104 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

Em đưa con trỏ chuột vào biên phải của một ô và thay đổi độ rộng của ô đó. Khi đó toàn bộ các ô trong cột chứa ô đó sẽ thay đổi độ rộng.

5. Giải bài 5 trang 106 SGK Tin học 6

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao mong muốn. Hãy cho biết lí do.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày tại mục 2 trang 104 SGK Tin học 6 để phân tích và đưa ra lý giải phù hợp.

Hướng dẫn giải

Em muốn điều chỉnh để một hàng trong bảng có độ cao thấp hơn, nhưng không thể kéo thả chuột để có độ cao. Lí do là: Độ cao của hàng không thể thấp hơn tổng độ cao và độ sâu của kí tự có kích thước lớn nhất trong ô.

6. Giải bài 6 trang 106 SGK Tin học 6

Có thể dùng các nút lệnh  và  để căn chỉnh một bảng vào giữa trang được không? Nếu không, phải sử dụng lệnh gì?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã được học và dựa vào nội dung được trình bày tại mục 2 trang 104 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

- Không thể dùng các nút lệnh   và   để căn chỉnh một bảng vào giữa trang.

- Thao tác để căn chỉnh một bảng vào giữa trang

- Căn chỉnh vị trí của bảng trên trang:

+ Word 2003: Table\ Table Properties

+ Word 2007: Layout và Properties

7. Giải bài 7 trang 106 SGK Tin học 6

Tạo bảng và nháy nút lệnh  Table and borders (Bảng và đường biên) để hiển thị thanh công cụ Table and borders.

Nháy mũi tên  bên phải nút lệnh  để chọn dạng thích hợp. Quan sát kết quả định dạng của văn bản trong ô và cho nhận xét về tác dụng của chúng.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã được học về định dạng văn bản và nội dung mục 2 trang 104 SGK Tin học 6 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Tác dụng: Căn chỉnh vị trí của văn bản trong ô.

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM