Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Hướng dẫn giải bài tập SGK trang 144, 145 môn Tin học 9 Bài 14 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến các thao tác thực hiện tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Tin học 9 Bài 14: Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

1. Giải bài 1 trang 144 SGK Tin học 9

Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa ảnh tĩnh và ảnh động.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung đã được học ở mục 1 trang 138 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

- Giống nhau: Đều là ảnh và là sản phẩm của đa phương tiện.

- Khác nhau:

+ Ảnh tĩnh thế hiện cố định một nội dung nào đó.

+ Ảnh động là sự kết hợp của nhiều ảnh tĩnh khác nhau ở một vài chi tiết được thể hiện theo thứ tự thích hợp tạo thành ảnh động sẽ tạo cho mắt người cảm giác cảm giác các chi tiết trên chuyển động.

2. Giải bài 2 trang 144 SGK Tin học 9

Em hãy cho biết mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung đã được học ở mục 2 trang 139 SGK Tin học 9 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Mục đích sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF để tạo ra tệp ảnh động dạng GIF.

3. Giải bài 3 trang 144 SGK Tin học 9

Hãy nêu tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame(s) và Insert Frame(s) trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie GIF.

Phương pháp giải

Từ nội dung ở mục 2 trang 139, 140 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

- Tác dụng khác nhau của hai nút lệnh Add Frame(s) và Insert Frame(s) trên thanh công cụ của phần mềm Beneton Movie GIF:

+ Add Frame(s) bổ sung khung hình vào cuối dãy

+ Insert Frame(s) chèn khung hình vào trước khung hình hiện thời

4. Giải bài 4 trang 145 SGK Tin học 9

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF, em có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau không? Nếu có thì thực hiện như thế nào?

Phương pháp giải

Từ nội dung ở mục 2 trang 139, 140 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Hướng dẫn giải

Khi tạo ảnh động bằng phần mềm Beneton Movie GIF, có thể đặt để các ảnh khác nhau được hiển thị với khoảng thời gian khác nhau. Đó là đặt thời gian hiển thị khác nhau trong ô Delay.

5. Giải bài 5 trang 145 SGK Tin học 9

Dùng một phần mềm đồ họa để vẽ các tập tin hình ảnh mô phỏng quả bóng ở các vị trí như hình 119 dưới đây:

Sử dụng phần mềm Beneton Movie GIF để tạo ảnh động mô phỏng qủa bóng bay lên và rơi xuống mặt đất.

Gợi ý: Đối với mỗi hình trong dãy, trên cửa sổ của Beneton Movie GIF, hãy nhập 10 trong ô Delay và chọn ô Loop

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung ở mục 2 trang 139, 140 SGK Tin học 9 để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp

Hướng dẫn giải

Các bước thực hiện:

- Bước 1: Dùng phần mềm Paint để vẽ 5 hình như trên

- Bước 2: Khởi động phần mềm BMG

- Bước 3: Nháy chuột lên nhút Add Frame(s) để đưa ảnh thứ I vào ảnh động

- Bước 4: Nhập 10 trong ô Delay và chọn ô Loop 

- Bước 5: Lặp lại B3 và B4 cho 4 ảnh còn lại

- Bước 6: nháy nút Play animation  để xem

Ngày:31/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM