Giải bài tập SGK Vật lý 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép- Nam châm điện

Giải bài tập SGK Vật lý 9 Bài 25 được eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây là lời giải cho các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Vật lý 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải bài tập SGK Vật lý 9 Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép- Nam châm điện

1. Giải bài C1 trang 68 SGK Vật lý 9

Nhận xét về tác dụng từ của ống dây có lõi sắt non và ống dây có lõi thép khi ngắt dòng điện qua ống dây.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: Trong những điều kiện như nhau, sắt non nhiễm từ mạnh hơn thép. Sau khi đã nhiễm từ, sắt non không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì giữ được từ tính lâu dài.

Hướng dẫn giải

Lõi sắt non mất hết từ tính còn lõi thép thì vẫn giữ được từ tính, khi ngắt dòng điện đi qua ống dây.

2. Giải bài C2 trang 69 SGK Vật lý 9

Quan sát và chỉ ra các bộ phận của nam châm điện mô tả trên hình 25.3 SGK. Cho biết ý nghĩa của các con số khác nhau ghi trên ống dây.

Nam châm điện

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: Đơn vị cường độ dòng điện là ampe(A), đơn vị điện trở là ôm (Ω).

Hướng dẫn giải

 • Số 1A – 22Ω cho biết ống dây được dùng với dòng điện có cường độ 1A và điện trở của ống dây là 22Ω.
 • Số 1000, 15000 ghi trên ống dây cho biết ống dây có thể sử dụng với những số vòng dây khác nhau, tùy theo cách chọn để nối hai dầu dây với nguồn điện.

3. Giải bài C3 trang 69 SGK Vật lý 9

So sánh các nam châm điện được mô tả trên hình 25.4 SGK. Trong các nam châm điện a và b; c và d; b, d và e thì nam châm nào mạnh hơn?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm cách tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật:

 • Tăng cường độ dòng điện qua ống dây hoặc tăng số vòng của ống dây.
 • Còn có cách khác cho lõi sắt có hình dạng thích hợp,
 • Tăng khối lượng của nam châm

Hướng dẫn giải

Nam châm nào có dòng điện càng lớn và số vòng dây càng nhiều thì nam châm đó càng mạnh.

Vậy, 

 • Nam châm b mạnh hơn nam châm a.
 • Nam châm d mạnh hơn c.
 • Nam châm e mạnh hơn b và d.

4. Giải bài C4 trang 69 SGK Vật lý 9

Khi chạm mũi chiếc kéo vào đầu thanh nam châm thì sau đó mũi kéo hút được các vụn sắt. Giải thích vì sao?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Sắt, thép, niken, coban và các vật liệu từ khác đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ.

- Sau khi đã bị nhiễm từ, sắt non không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì giữ được từ tính lâu dài.

Hướng dẫn giải

Vì mũi kéo bị nhiễm từ và trở thành một nam châm. Mặt khác, kéo làm bằng thép nên khi không còn tiếp xúc với nam châm nữa, nó vẫn giữ được từ tính lâu dài.

5. Giải bài 5 trang 69 SGK Vật lý 9

Muốn nam châm điện mất hết từ tính thì làm thế nào?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm cách tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật:

 • Tăng cường độ dòng điện qua ống dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

 • Còn có cách khác cho lõi sắt có hình dạng thích hợp,

 • Tăng khối lượng của nam châm

Hướng dẫn giải

Cần ngắt dòng điện đi qua ông dây của nam châm.

6. Giải bài C6 trang 69 SGK Vật lý 9

Em hãy trả lời câu hỏi ở phần mở bài.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Sắt, thép, niken, coban và các vật liệu từ khác khi đặt trong từ trường, đều bị nhiễm từ.

- Sau khi đã bị nhiễm từ, sắt non không giữ được từ tính lâu dài, còn thép thì giữ được từ tính lâu dài.

- Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách tăng cường độ dòng điện chạy qua các vòng dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

Hướng dẫn giải

Nam châm điện có lợi thế:

 • Có thế chế tạo nam châm điện cực mạnh bằng cách tăng số vòng dây và tăng cường độ dòng điện đi qua ống dây.
 • Chỉ cần ngắt dòng điện đi qua ống dây làm nam châm mất hết từ tính.
 • Có thể thay đổi tên từ cực của nam châm điện bằng cách đổi chiều dòng điện qua ống dây.
Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM