Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 SBT môn Lịch sử 6 bên dưới đây sẽ giúp các em vừa ôn tập kiến thức vừa củng cố kĩ năng làm bài tập thông qua hệ thống bài có phương pháp và hướng dẫn giải cụ thể, chi tiết. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 4: Các quốc gia cổ đại Phương Đông

1. Giải bài 1 trang 10 SBT Lịch sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Thời gian ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên là

A. thiên niên kỉ V - IV TCN

B. thiên niên kỉ IV - III TCN

C. thiên niên kỉ III TCN

D. thiên niên kỉ I TCN

Câu 2: Nguyên nhân các quốc gia cổ đại xuất hiện sớm đầu tiên ở phương Đông, trên lưu vực của các dòng sông lớn là

A. do nhu cầu chống giặc ngoại xâm.

B. do điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai phì nhiêu và mềm xốp, lượng mưa đều đặn).

C. cư dân biết sử dụng đồ sắt từ rất sớm.

D. các dòng sông bồi đắp lượng phù sa lớn.

Câu 3: Cư dân các quốc gia cổ đại phương Đông sống chủ yếu bằng nghề

A. săn bắn, hái lượm.

B. thủ công.

C. nông. 

D. buôn bán.

Câu 4: Cư dân ở các quốc gia cổ đại phương Đông liên kết, gắn bó với nhau trong công xã để

A. chống ngoại xâm.

B. làm thuỷ lợi (đắp đê, đào kênh máng...).

C. chăn nuôi gia súc, làm nghề thủ công.

D. làm nghề nông.

Câu 5: Lực lượng chiếm bộ phận đông đảo nhất, giữ vai trò to lớn trong sản xuất ở các quốc gia cổ đại phương Đông là

A. nông nô.

B. nông dân công xã.

C. nông dân tự do.

D. lệ nông.

Câu 6: Đứng đầu giai cấp thống trị ở phương Đông cổ đại là

A. tầng lớp tăng lữ.       

B. chủ ruộng đất.

C. đông đảo quý tộc, quan lại.

D. vua chuyên chế.

Câu 7: Nhà nước cổ đại phương Đông mang tính chất

A. dân chủ chủ nô.

B. dân chủ rộng rãi.

C. chuyên chế trung ương tập quyền (chuyên chế cổ đại).

D. độc tài quân sự.

Câu 8: Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm

A. Trung Quốc, Ai Cập, Lưỡng Hà, Việt Nam.

B. Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Quốc, Ấn Độ.

C. Ai Cập, Lưỡng Hà, An Độ, Trung Quốc, Hi Lạp, Rô-ma.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản.

Phương pháp giải

Dựa vào hiểu biết của bản thân và nội dung của bài 4 trang 11-13 SGK Lịch sử 6 để phân tích từng câu hỏi và đưa ra câu trả lời chính xác nhất.

Ví dụ: Thời gian ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên là thiên niên kỉ IV - III TCN

Hướng dẫn giải

1.B           2.B             3.C            4.B

5.B           6.D             7.C            8.B

2. Giải bài 2 trang 12 SBT Lịch sử 6

Hãy nối nội dung cột A với cột B sao cho phù hợp

Cột A:

1. Vua ở Trung Quốc gọi là 

2. Vua ở Ai Cập gọi là

3. Đứng đầu bộ máy quan lại ở Trung Quốc cổ đại là 

4. Đứng đầu bộ máy quan lại ở Ai Cập cổ đại là

5. Vua ở Lưỡng Hà gọi là 

Cột B:

a) En-si

b) Thiên tử

c) Vi-di-a

d) Pha-ra-ông

e) Thừa tướng

g) Lãnh chúa

Phương pháp giải

Xem lại mục 3. Nhà nước chuyên chế cổ đại phương Đông được trình bày ở trang 13 SGK Lịch sử 6 để phân tích và nối các sự kiện sao cho phù hợp.

Ví dụ: Vua ở Trung Quốc gọi là Thiên tử

Vua ở Ai Cập gọi là Pha-ra-ông

Hướng dẫn giải

1.b         2.d

3.e         4.c         5.a

3. Giải bài 3 trang 12 SBT Lịch sử 6

Hãy điền các từ ngữ phù hợp vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây.

A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở ... ngày nay

B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ cuối ... đến đầu ... TCN.

C. Bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là ... Họ nhận ruộng đất ở ... để cày cấy, phải nộp một phần thu hoạch và ... không công cho bọn ...

D. Tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế trong xã hội gọi là ...

E. Vua có quyền cao nhất trong mọi công việc, đó là các quyền: ... Vua còn được coi là Người ...

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung được trình bày ở bài 4 Các quốc gia cổ đại Phương Đông trang 11-13 SGK Lịch sử 6 để phân tích và hoàn thành bài tập.

Ví dụ:

A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay

B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN...

Hướng dẫn giải

A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc ngày nay

B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ cuối thiên niên kỉ IV đến đầu thiên niên kỉ III TCN.

C. Bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là nông dân công xã. Họ nhận ruộng đất ở công xã để cày cấy, phải nộp một phần thu hoạch và lao dịch không công cho bọn quý tộc.

D. Tầng lớp có nhiều của cải và quyền thế trong xã hội gọi là quý tộc.

E. Vua có quyền cao nhất trong mọi công việc, đó là các quyền: đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua còn được coi là Người đại diện của thần thánh ở dưới trần gian.

4. Giải bài 4 trang 12 SBT Lịch sử 6

Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?

Phương pháp giải

Xem lại mục 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ? trang 11 SGK Lịch sử 6 để phân tích và nêu lên nguyên nhân.

- Xuất hiện kẻ giàu người nghèo.

- Xuất hiện nhu cầu liên kết nhiều công xã.

Hướng dẫn giải

Nguyên nhân dẫn tới sự ra đời các quốc gia cổ đại phương Đông:

- Do điều kiện tự nhiên thuận lợi, nông nghiệp phát triển, sớm tạo ra sản phẩm dư thừa thường xuyên → Xã hội bắt đầu xuất hiện kẻ giàu người nghèo.

- Do nhu cầu làm thuỷ lợi, chống giặc ngoại xâm → Xuất hiện nhu cầu liên kết nhiều công xã lại với nhau.

→ Nhà nước ra đời.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM