Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Nội dung giải bài tập bài 8 về thời nguyên thủy trên đất nước ta được biên soạn và tổng hợp bên dưới đây. Tài liệu cung cấp cho các em nội dung 7 bài tập có phương pháp và lời giải chi tiết, cụ thể sẽ giúp các em học thật tốt môn Lịch sử 6. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 6 Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

1. Giải bài 1 trang 22 SBT Lịch sử 6

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1: Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy trên đất nước ta là

A. bộ xương hoá thạch.

B. răng và những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

C. một số xương và công cụ bằng đá.

D. mộ táng của Người tối cổ.

Câu 2: Dấu tích Người tối cổ được tìm thấy trên đất nước ta có niên đại cách ngày nay khoảng

A. 50 - 40 vạn năm.

B. 40 - 30 vạn năm.

C. 30 - 20 vạn năm.

D. 20 - 10 vạn năm.

Câu 3: Trên đất nước ta, Người tối cổ chuyển biến thành Người tinh khôn vào khoảng thời gian

A. 6 - 5 vạn năm trước đây.       

B. 5 - 4 vạn năm trước đây.

C. 4 - 3 vạn năm trước đây.                  

D. 3 - 2 vạn năm trước đây.

Câu 4: Công cụ chủ yếu của Người tối cổ là

A. những hòn đá, mảnh đá trong tự nhiên được ghè đẽo thô sơ.

B.  đá được ghè đẽo cẩn thận.

C. những mẩu tre, gỗ, xương thú.

D. những công cụ được làm bằng kim loại.

Câu 5: Những công cụ đá chủ yếu của Người tinh khôn trên đất nước ta trong giai đoạn đầu có đặc điểm là

A. chưa được ghè đẽo.

B. được ghè đẽo thô sơ.

C. được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.

D. được ghè đẽo và mài lưỡi cho sắc.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và nội dung chính được trình bày ở mục 1 và mục 2 được trình bày ở bài 22, 23 SGK Lịch sử 6 để phân tích từng câu hỏi và đưa ra câu trả lời phù hợp

Ví dụ: Dấu tích của Người tối cổ tìm thấy trên đất nước ta là răng và những công cụ đá ghè đẽo thô sơ.

Hướng dẫn giải

1.B          2.B

3.D          4.A           5.C

2. Giải bài 2 trang 23 SBT Lịch sử 6

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau.

1. ☐ Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo thô sơ để tìm kiếm thức ăn.

2. ☐ Dấu tích của Người tinh khôn được tìm thấy ở các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn).

3. ☐ Người tinh khôn đã biết sử dụng công cụ bằng đồng.

4. ☐ Người nguyên thuỷ sinh sống chủ yếu trong các hang động, mái đá.

5. ☐ Người nguyên thuỷ đã biết làm nhà sàn để ở.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính ở bài 8 được trình bày ở trang 22 SGK Lịch sử 6 về thời nguyên thủy trên đất nước ta để phân tích và đưa ra câu trả lời phù hợp.

Ví dụ: Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo thô sơ để tìm kiếm thức ăn → Đúng.

Hướng dẫn giải

Đúng: 1, 4

Sai: 2, 3, 5

3. Giải bài 3 trang 23 SBT Lịch sử 6

Những câu sau câu nào nói về người tối cổ, câu nào nói về người tinh khôn?

a) Công cụ đá ghè đẽo thô sơ

b) Những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng

c) Nhiều mảnh đá ghè mỏng

d) Công cụ đá được mài ở lưỡi cho sắc

e) Công cụ bằng xương, bằng sừng

g) Đổ gốm và lưỡi cuốc đá

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung chính ở bài 8 được trình bày ở trang 22 SGK Lịch sử 6 về thời nguyên thủy trên đất nước ta để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ví dụ: Người tối cổ có công cụ đá ghè đẽo thô sơ, nhiều mảnh đá được ghè mỏng để làm công cụ.

Hướng dẫn giải

- Người tối cổ: a và c 

- Người tinh khôn: b, d, e và g

4. Giải bài 4 trang 24 SBT Lịch sử 6

Ở Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi như thế nào cho người nguyên thuỷ tồn tại và phát triển?

Phương pháp giải

Xem lại kiến thức về khí hậu, thiên nhiên, địa hình của Việt Nam.

- Địa hình: nhiều rừng núi, hang động.

- Khí hậu: hai mùa nóng, lạnh

Hướng dẫn giải

Ở Việt Nam có những điều kiện tự nhiên thuận lợi cho người nguyên thuỷ tồn tại và phát triển là: 

- Vùng rừng núi rậm rạp, với nhiều hang động, mái đá, nhiều sông suối, có vùng ven biển dài.

- Khí hậu hai mùa nóng lạnh, thuận lợi cho cuộc sống của cỏ cây, muông thú và con người.

5. Giải bài 5 trang 24 SBT Lịch sử 6

Em hãy lập bảng hệ thống các giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy ở nước ta?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức ở bài 8 được trình bày ở trang 22 SGK Lịch sử 6 về thời nguyên thủy trên đất nước ta để trả lời.

+ Giai đoạn khoảng 40 - 30 vạn năm

+ Giai đoạn khoảng 3 - 2 vạn năm

+ Giai đoạn khoảng 12 000 đến 4000 năm

Hướng dẫn giải

6. Giải bài 6 trang 24 SBT Lịch sử 6

Rìu mài lưỡi tiến bộ hơn so với rìu ghè đẽo như thế nào?

Phương pháp giải

Xem lại mục 3 về các giai đoạn phát triển của Người tinh khôn được trình bày ở trang 23 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời.

Qua sát hình vẽ sau để so sánh 2 loại rìu này:

Rìu ghè đẽo

Rìu mài lưỡi

Hướng dẫn giải

So với rìu ghè đẽo thì rìu mài lưỡi đã có những tiến bộ hơn nhiều.

Rìu mài lưỡi do tác dụng của mài nên lưỡi sắc hơn so với ghè đẽo. Do đó, hiệu quả lao động của rìu mài lưỡi sẽ cao hơn so với sử dụng rìu ghè đẽo.

7. Giải bài 7 trang 24 SBT Lịch sử 6

Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa như thế nào?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung chính được trình bày ở mục 3 về các giai đoạn phát triển của Người tinh khôn trang 23 SGK Lịch sử 6 để phân tích và trả lời.

Hướng dẫn giải

Người nguyên thuỷ cải tiến dần trong chế tác công cụ có ý nghĩa:

- Làm tăng năng suất lao động, tăng thêm nguồn thức ăn, mở rộng sản xuất, từng bước nâng cao cuộc sống.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM