Giải SBT Sinh 6 Bài 22: Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quá trình

eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 6 sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài. Mời các em cùng tham khảo!

Giải SBT Sinh 6 Bài 22: Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quá trình

1. Giải bài 5 trang 36 SBT Sinh học 6

Em hãy giải thích cơ sở khoa học của một số biện pháp sau:

 • Trong trồng trọt, muốn có năng suất thu hoạch cao thì không nên trồng cây với mật độ quá dày
 • Nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn xanh tốt.
 • Trong một số trường hợp, muốn cây sinh trưởng tốt cần phải tưới nước, làm giàn che cho cây hoặc ủ ấm gốc cây.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.

Hướng dẫn giải

Cơ sở khoa học của các biện pháp kĩ thuật trên .

 • Khi trồng cây với mật độ quá dày, cây sẽ mọc chen chúc nhau nên thiếu ánh sáng, thiếu không khí gây khó khăn cho quang hợp... Cây chế tạo được ít chất hữu cơ, năng suất thu hoạch sẽ thấp.
 • Nhiều loại cây cảnh có nhu cầu ánh sáng không cao (cây ưa bóng), vì thế nếu trồng ở trong nhà, ánh sáng yếu vẫn đủ cho lá quang hợp nên cây vẫn xanh tốt.
 • Các biện pháp như tưới nước, làm giàn che, ủ ấm gốc cây nhằm chống nóng hoặc chống rét cho cây. Vì nhiệt độ không khí quá cao hay quá thấp đều gây khó khăn cho quá trình quang hợp của cây. Các biện pháp này có tác dụng tạo điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho quá trình quang hợp, cây sẽ chế tạo được nhiều chất hữu cơ, lớn nhanh, sinh trưởng tốt.

2. Giải bài 6 trang 39 SBT Sinh học 6

Vì sao cần trồng cây đúng thời vụ?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.

Hướng dẫn giải

Cần trồng cây đúng thời vụ để đáp ứng được nhu cầu về ánh sáng và nhiệt độ cho cây quang hợp.

3. Giải bài 4 trang 40 SBT Sinh học 6

Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là

A. nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ.

B. nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ, ánh sáng.

C. nước, hàm lượng khí ôxi, nhiệt độ, ánh sáng.

D. nước, hàm lượng khí ôxi, nhiệt độ.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp.
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.

Hướng dẫn giải

Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là nước, hàm lượng khí cacbônic, nhiệt độ, ánh sáng.

4. Giải bài 9 trang 41 SBT Sinh học 6

Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình là

A. 20°C - 30°C.

B. 30°C - 40°C

c. 10°C - 20°C.

D. 40°C trở lên

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp.
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.

Hướng dẫn giải

Quang hợp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ trung bình là 20°C - 30°C.

Chọn A

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM