Giải SBT Sinh 6 Bài 50: Vi khuẩn

Tài liệu Hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh học 6 Bài 50: Vi khuẩn do eLib tổng hợp nhằm giúp các em nêu được các đặc điểm cấu tao, môi trường sống, dinh dưỡng và sinh sản của vi khuẩn. Mời các em cùng tham khảo.

Giải SBT Sinh 6 Bài 50: Vi khuẩn

1. Giải bài 1 trang 107 SBT Sinh học 6

Hãy nhận xét về kích thước, cấu tạo, dinh dưỡng, phân bố của vi khuẩn rồi điền vào bảng sau:

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 107 SBT Sinh học 6

Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh?

Vi khuẩn gây chua khi muối dưa, cà, làm giấm là vi khuẩn kí sinh hay hoại sinh?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Cách dinh dưỡng
 • Hầu hết vi khuẩn không có chất diệp lục, hoại sinh hoặc kí sinh (trừ một số ít có thể tự dưỡng).

Hướng dẫn giải

- Vi khuẩn dinh dưỡng bằng hình thức dị dưỡng vì hầu hết vi khuẩn không màu, không có chất diệp lục nên không tự chế tao được chất hữu cơ, chúng sống bằng chất hữu cơ do phân huỷ xác động, thực vật hoặc sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác.

- Phân biệt vi khuẩn kí sinh với vi khuẩn hoại sinh:

 • Vi khuẩn hoại sinh là những vi khuẩn sống bằng chất hữu cơ do phân huỷ xác động và thực vật.
 • Vi khuẩn kí sinh là những vi khuẩn sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác.

- Vi khuẩn gây chua khi muối dưa cà, làm giấm là vi khuẩn hoại sinh.

3. Giải bài 3 trang 108 SBT Sinh học 6

Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vai trò của Vi khuẩn
 • Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do đó bảo đảm được nguồn vật chất trong tự nhiên Vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

Hướng dẫn giải

- Kể tên một số vi khuẩn, virut gây bệnh cho người và động vật.

- Dưới đây là một số ví dụ về vi khuẩn, virut gây bệnh.

 • Vi khuẩn gây bệnh: vi khuẩn gây bệnh tả ở gà, bệnh than ở cừu, phẩy khuẩn gây tiêu chảy ở người, vi khuẩn gây bệnh răng miệng.
 • Virut gây bệnh: virut HIV, virut viêm gan B, virut gây bệnh tay chân miệng, virut cúm A H1N1, cúm gia cầm, cúm heo. Virut gây bệnh đầu vàng trên tôm sú, virut gây xoăn lá cà chua....

4. Giải bài 4 trang 108 SBT Sinh học 6

Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vai trò của Vi khuẩn
 • Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do đó bảo đảm được nguồn vật chất trong tự nhiên Vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

Hướng dẫn giải

Nêu vai trò của vi khuẩn trong thiên nhiên, trong nông nghiệp và công nghiệp.

- Trong tự nhiên:

 • Phân hủy chất hữu cơ
 • Góp phần hình thành than đá, dầu lửa

- Trong đời sống:

 • Chất vô cơ cho cây sử dụng
 • Trong nông nghiệp: Vi khuẩn cố định đạm bổ sung nguồn đạm cho đất.
 • Chế biến thực phẩm: Lên men
 • Trong công nghệ sinh học: Tổng hợp prôtêin, làm sạch nguồn nước..

5. Giải bài 9 trang 108 SBT Sinh học 6

Vì sao bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị?

Phương pháp giải

Trong bèo hoa dâu và các cây họ đậu có các vi khuẩn có ích sống cộng sinh.

Hướng dẫn giải

Bèo hoa dâu và các cây họ Đậu khi dùng làm phân xanh đều là những loại phân xanh có giá trị vì:

 • Trong lá bèo hoa dâu có một loài khuẩn lam sống cộng sinh. Loài khuẩn lam này có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành các dạng muối cây dễ hấp thu.
 • Vi khuẩn cộng sinh với rễ cây họ Đậu tạo thành các nốt sần có khả năng cố định đạm. Vì vậy, người ta thường trồng các cây họ Đậu để làm phân xanh (điền thanh), bổ sung nitơ cho đất hay để cải tạo đất trồng người ta thường trồng các cây họ Đậu như trồng lạc, đậu.

6. Giải bài 1 trang 109 SBT Sinh học 6

Vi khuẩn có phải là Thực vật không ? Vì sao ?

A. Không phải là thực vật vì chúng không có khả năng quang hợp.

B. Không phải là thực vật vì chúng là những sinh vật rất nhỏ bé, cơ thể chí là một tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.

C. Là thực vật vì có cấu tạo đơn bào, tế bào có vách bao bọc; một số rất ít vi khuẩn có khả năng tự dưỡng.

D. Cả A và B.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Vi khuẩn không phải là thực vật vì chúng không có khả năng quang hợp, chúng là những sinh vật rất nhỏ bé, cơ thể chỉ là một tế bào, chưa có nhân hoàn chỉnh.

Chọn D

7. Giải bài 2 trang 110 SBT Sinh học 6

Hầu hết vi khuẩn là sinh vật dị dưỡng vì

A. hầu hết không có diệp lục nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ.

B. sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (hoại sinh).

C. sống nhờ trên cơ thể sống khác (kí sinh).

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Hầu hết vi khuẩn là sinh vật dị dưỡng vì hầu hết không có diệp lục nên không tự tổng hợp được chất hữu cơ; chúng sống bằng các chất hữu cơ có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (hoại sinh) hoặc sống nhờ trên cơ thể sống khác (kí sinh).

Chọn D

8. Giải bài 3 trang 110 SBT Sinh học 6

Vi khuẩn phân bố rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn vì

A. có hình thức dinh dưỡng hoại sinh hoặc kí sinh.

B. có khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào, có các hình thức dinh dưỡng đa dạng.

C. cấu tạo cơ thể đơn bào, kích thước rất nhỏ.

D. một số vi khuẩn có roi.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Vi khuẩn phân bố rộng rãi trong thiên nhiên và thường với số lượng lớn vì có khả năng sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào, có các hình thức dinh dưỡng đa dạng.

Chọn B

9. Giải bài 4 trang 110 SBT Sinh học 6

Phần lớn vỉ khuẩn có ích vì

A. vi khuẩn phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng.

B. vi khuẩn tham gia hình thành than đá và dầu lửa.

C. vi khuẩn lên men để chế biến thực phẩm; một số có vai trò trong công nghệ sinh học.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Phần lớn vi khuẩn có ích vì: vi khuẩn phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, vi khuẩn tham gia hình thành than đá và dầu lửa, vi khuẩn lên men để chế biến thực phẩm; một số có vai trò trong công nghệ sinh học.

Chọn D

10. Giải bài 5 trang 110 SBT Sinh học 6

Một số vi khuẩn có hại vì

A. vi khuẩn phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường.

B. nhiều vi khuẩn gây bệnh cho thực vật, động vật và người

C. những vi khuẩn hoại sinh làm ôi thiu thức ăn

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Một số vi khuẩn có hại vì vi khuẩn phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm môi trường, nhiều vi khuẩn gây bệnh cho thực vật, động vật và người, những vi khuẩn hoại sinh làm ôi thiu thức ăn.

Chọn D

11. Giải bài 6 trang 110 SBT Sinh học 6

Vì sao trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh?

A. Vì bèo hoa dâu có khả năng quang hợp tạo chất hữu cơ.

B. Vì trong lá bèo hoa dâu có khuẩn lam cộng sinh có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành dạng nitơ dễ hấp thụ cho cây.

C. Vì trong lá bèo hoa dâu có chứa nhiều diệp lục.

D. Cả A và B. 

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Trong sản xuất nông nghiệp thường dùng bèo hoa dâu làm phân xanh vì bèo hoa dâu có khả năng quang hợp tạo chất hữu cơ, trong lá bèo hoa dâu có khuẩn làm cộng sinh có khả năng chuyển nitơ tự do trong không khí thành dạng nitơ dễ hấp thụ cho cây.

Chọn D

12. Giải bài 17 trang 113 SBT Sinh học 6

Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng............... các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do đó bảo đảm được sự tuần hoàn nguồn vật chất trong tự nhiên; vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

A. tổng hợp.

B. phân huỷ.

C. sản sinh.

D. tạo ra.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vi khuẩn
 • Vi khuẩn là những sinh vật rất nhỏ bé, có cấu tạo đơn giản (tế bào chưa có nhân hoàn chỉnh).

Hướng dẫn giải

Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng phân hủy các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do đó bảo đảm được sự tuần hoàn nguồn vật chất trong tự nhiên; vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

Chọn B

13. Giải bài 18 trang 113 SBT Sinh học 6

Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được .................. ở trong đất phân huỷ thành mùn rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.

A. vi khuẩn.

B. nấm.

c. địa y.

D. tảo. 

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Vai trò của Vi khuẩn
 • Vi khuẩn có vai trò trong thiên nhiên và trong đời sống con người: chúng phân huỷ các hợp chất hữu cơ thành các chất vô cơ để cây sử dụng, do đó bảo đảm được nguồn vật chất trong tự nhiên Vi khuẩn góp phần hình thành than đá, dầu lửa.

Hướng dẫn giải

Xác động vật, thực vật chết rơi xuống đất được vi khuẩn ở trong đất phân huỷ thành mùn rồi thành muối khoáng cung cấp cho cây sử dụng để chế tạo thành chất hữu cơ nuôi sống cơ thể.

Chọn A

Ngày:30/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM