Giải SBT Sinh 7 Bài 35: Ếch đồng

Cùng eLib ôn tập và củng cố các kiến thức về cấu tạo ngoài, đời sống, di chuyển và dinh dưỡng thông qua nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 35 để từ đó các em có thể so sánh sự khác biệt giữa ếch đồng và cá chép. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây.

Giải SBT Sinh 7 Bài 35: Ếch đồng

1. Giải bài 1 trang 72 SBT Sinh học 7

Hãy chọn những nội dung về đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài ở cột c, phù hợp với môi trường sống ở cột A rồi điển (a, b, c...) vào cột B.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm và hình dáng cấu tạo ngoài và di chuyển của ếch đồng

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 73 SBT Sinh học 7

Hãy điền các thông tin phù hợp về sự sinh sản và phát triển có biến thái ở ếch vào bảng sau:

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm sinh sản và phát triển của ếch đồng

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 73 SBT Sinh học 7

Trình bày đặc điểm chung về đời sống, cấu tạo ngoài và sinh sản của ếch đồng.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm đời sống, cấu tạo ngoài của ếch đồng

Hướng dẫn giải

Ếch đồng thuộc lớp Lưỡng cư, có những đặc điểm thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn. Chúng di chuyển trên cạn nhờ bốn chi có ngón, thở bằng phổi và qua lớp da ẩm ướt, mắt có mi, tai có màng nhĩ, song vẫn còn mang nhiều đặc điểm thích nghi với đời sống dưới nước: đầu dẹp nhọn khớp với thân thành một khối rẽ nước khi bơi, chi sau có màng bơi; da tiết chất nhầy làm giảm ma sát khi bơi. Ếch là động vật biến nhiệt. Ếch đẻ trứng và thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái.

4. Giải bài 5 trang 76 SBT Sinh học 7

Em hãy thiết kế một thí nghiệm chứng tỏ có sự hô hấp qua da của ếch.

Phương pháp giải

Ếch đồng hô hấp chủ yếu qua da

Hướng dẫn giải

Bắt một con ếch nhốt vào trong một chiếc bình, rồi đổ nước có hoà tan nhiều khí CO(hoặc nước hoà tan nhiều khói thuốc lá). Mực nước ngập nửa thân ếch, nghĩa là mũi ếch vẫn có thể hô hấp khí trời. Chỉ sau ít phút ếch sẽ giãy giụa và sau đó mê man ngất đi. Điều đó chứng tỏ không khí có nhiều CO2 đã thấm qua da ếch vào đầu độc ếch.

5. Giải bài 1 trang 76 SBT Sinh học 7

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là

A. có hiện tượng trú đông.

B. chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

C. sống ở nơi ẩm ướt.                           

D. thuộc động vật biến nhiệt.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đời sống của ếch đồng

Hướng dẫn giải

Đặc điểm không thuộc đời sống của ếch đồng là chỉ kiếm mồi vào ban đêm, ăn sâu bọ...

Chọn B

6. Giải bài 2 trang 76 SBT Sinh học 7

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là

A. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

B. mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ.

C. chi năm phần có ngón chia đốt, linh hoạt.

D. cả A và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm hình dáng và cấu tạo ngoài của ếch đồng thích nghi với đời sống

Hướng dẫn giải

Không thuộc đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở cạn của ếch đồng là đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

Chọn A

7. Giải bài 3 trang 76 SBT Sinh học 7

Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là

A. da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

B. đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

C. các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về các đặc điểm cấu tạo ngoài giúp ếch đồng thích nghi với đời sống

Hướng dẫn giải

Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngoài thích nghi với đời sống ở nước của ếch đồng là:

+ Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí.

+ Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành một khối thuôn nhọn về phía trước.

+ Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón (giống chân vịt).

Chọn D

8. Giải bài 4-TN trang 76 SBT Sinh học 7

Ếch đồng sinh sản bằng cách

A. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển không có biến thái.

B. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển có biến thái.

C. đẻ trứng, thụ tinh trong, phát triển không có biến thái.

D. đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về sự sinh sản và phát triển của ếch đồng

Hướng dẫn giải

Ếch đồng sinh sản bằng cách đẻ trứng, thụ tinh ngoài, phát triển có biến thái

Chọn D

Ngày:11/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM