Giải SBT Sinh 7 Bài 46: Thỏ

Nhằm giúp các em củng cố và ôn tập các kiến thức về cấu tạo ngoài, đời sống, di chuyển, dinh dưỡng,... của thỏ từ đó thấy được mối quan hệ giữa cấu tạo và sự thích nghi eLib xin giới thiệu nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 46. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 7 Bài 46: Thỏ

1. Giải bài 1 trang 105 SBT Sinh học 7

Hãy nêu đặc điểm đời sống và sinh sản của thỏ.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đời sống của thỏ

Hướng dẫn giải

Thỏ có tập tính sống ẩn náu trong hang, bụi rậm để lẩn trốn kẻ thù. Thỏ kiếm ăn chủ yếu về buổi chiều hay ban đêm, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm (gặm từng mảnh nhỏ); là động vật hằng nhiệt.

Thỏ đực có cơ quan giao phối, sự thụ tinh xảy ra trong cơ quan sinh sản của thỏ cái. Trứng thụ tinh phát triển thành phôi và thai được nuôi dưỡng bởi chất dinh dưỡng của mẹ qua bộ phận nhau thai, tại đây các chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ vào phôi và các chất bài tiết từ phôi được chuyển sang cơ thể mẹ rồi thải ra ngoài. Hiện tượng đẻ con có nhau thai được gọi là hiện tượng thai sinh, từ khi thỏ mẹ mang thai đến khi đẻ con là 30 ngày. Thỏ con mới đẻ chưa có lông, chưa mở mắt, được bú sữa mẹ.

2. Giải bài 2 trang 105 SBT Sinh học 7

Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về cấu tạo ngoài và di chuyển của thỏ

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 1 trang 111 SBT Sinh học 7

Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hóa hơn thằn lằn ?

Phương pháp giải

Thằn lằn đẻ trứng, thỏ đẻ con

Hướng dẫn giải

Thỏ đẻ con tiến bộ hơn đẻ trứng ở thằn lằn vì:

- Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ nên ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàng ở trong trứng.

Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào khả năng bắt mồi và mồi trong tự nhiên như các loài khác, nên tỉ lệ sống sót.

4. Giải bài 2 trang 111 SBT Sinh học 7

Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sau về so sánh đời sống cấu tạo ngoài của chim với thỏ.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết Cấu tạo ngoài và cấu tạo trong của chim bồ câu và thỏ

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 1 trang 112 SBT Sinh học 7

Đời sống của thỏ có các đặc điểm là

A. có tập tính sống ấn náu trong hang, bụi rậm đế lấn trốn kẻ thù

B. kiếm ăn chủ yếu về buổi chiều hay ban đêm, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm (gặm từng mảnh nhỏ).

C. là động vật hằng nhiệt.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về tập tính đời sống của thỏ

Hướng dẫn giải

Đời sống của thỏ có các đặc điểm là:

+ Có tập tính sống ấn náu trong hang, bụi rậm đế lấn trốn kẻ thù

+ Kiếm ăn chủ yếu về buổi chiều hay ban đêm, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm (gặm từng mảnh nhỏ).

+ Là động vật hằng nhiệt.

Chọn D

6. Giải bài 2 trang 112 SBT Sinh học 7

Sinh sản của thỏ có đặc điểm

A. có cơ quan giao phối, thụ tinh trong.

B. có hiện tượng thai sinh.

C. thỏ con mới đẻ yếu, chưa mở mắt, được bú sữa mẹ.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về quá trình sinh sản của thỏ

Hướng dẫn giải

Sinh sản của thỏ có đặc điểm: có cơ quan giao phối, thụ tinh trong, có hiện tượng thai sinh, thỏ con mới đẻ yếu, chưa mở mắt, được bú sữa mẹ.

Chọn D

7. Giải bài 3 trang 112 SBT Sinh học 7

Bộ lông của thỏ là

A. lông mao dày, xốp, có tác dụng giữ nhiệt và giúp thỏ an toàn khi lẩn trốn trong bụi rậm.

B. lông vũ dày, mượt, có tác dụng giúp thỏ an toàn khi lẩn trốn trong bụi rậm.

C. lông mao dày, xốp, có tác dụng che chở cho con non khi mới đẻ.

D. lông vũ dày, xốp, có tác dụng giữ nhiệt.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ

Hướng dẫn giải

Bộ lông của thỏ là lông mao dày, xốp, có tác dụng giữ nhiệt và giúp thỏ an toàn khi lẩn trốn trong bụi rậm.

Chọn A

8. Giải bài 4 trang 112 SBT Sinh học 7

Thỏ có

A. mũi và tai không thính.

B. mũi và tai rất thính.

C. tai rất thính nhưng khứu giác kém.

D. mũi rất thính nhưng tai kém thính nên vành tai phải to để hứng âm thanh.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về đặc điểm cấu tạo ngoài các cơ quan của thỏ

Hướng dẫn giải

Thỏ có mũi và tai rất thính.

Chọn B

Ngày:12/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM