Giải SBT Sinh 7 Bài 50: Đa dạng của lớp Thú và Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Nhằm giúp các em củng cố các kiến thức về sự đa dạng và phong phú của bộ Ăn sâu bọ và bộ Gặm nhấm của lớp Thú với nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SBT Sinh 7 Bài 50. Nội dung chi tiết các em tham khảo tại đây!

Giải SBT Sinh 7 Bài 50: Đa dạng của lớp Thú và Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

1. Giải bài 5 trang 112 SBT Sinh học 7

Bộ Gặm nhấm răng lớn nhất là

A. răng nanh.

B. răng hàm.

C. răng cửa.

D. răng hàm và răng cửa.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết cấu tạo răng của Bộ gặm nhấm

Hướng dẫn giải

Bộ Gặm nhấm răng lớn nhất là răng cửa.

Chọn C

2. Giải bài 9 trang 113 SBT Sinh học 7

Bộ răng của thỏ thích nghi với sự gặm nhấm là

A. răng cửa rất lớn, sắc, chìa ra ngoài

B. giữa răng cửa và răng hàm có khoảng trống, răng thường xuyên mọc dài.

C. răng hàm có bề mặt rộng, mặt răng có lớp men ngang, thấp.

D. cả A, B và C.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về bộ răng của thỏ thích nghi với đời sống gặm nhấm

Hướng dẫn giải

Bộ răng của thỏ thích nghi với sự gặm nhấm là:

+ răng cửa rất lớn, sắc, chìa ra ngoài

+ giữa răng cửa và răng hàm có khoảng trống, răng thường xuyên mọc dài.

+ răng hàm có bề mặt rộng, mặt răng có lớp men ngang, thấp.

Chọn D

3. Giải bài 11 trang 113 SBT Sinh học 7

Trong hệ tiêu hoá của thỏ, đặc điểm không có trong hệ tiêu hoá ở động vật ăn thịt là

A. có đủ các loại răng.

B. manh tràng rất phát triển

C. dạ dày rất phát triển.

D. ruột già.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về hệ tiêu hóa của Bộ ăn thịt

Hướng dẫn giải

Trong hệ tiêu hoá của thỏ, đặc điểm không có trong hệ tiêu hoá ở động vật ăn thịt là manh tràng rất phát triển.

Chọn B

4. Giải bài 14 trang 114 SBT Sinh học 7

Bộ Ăn sâu bọ có đặc điểm răng thích nghi với ăn sâu bọ là

A. có đầy đủ các loại răng cửa, răng hàm, răng nanh.

B. răng cửa rất phát triển và răng hàm có diện tích lớn.

C. răng cửa bản to và răng nanh rất nhọn.

D. gồm toàn răng nhọn, hàm cũng có 3, 4 mấu lồi.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết về hàm răng của Bộ ăn sâu bọ

Hướng dẫn giải

Bộ Ăn sâu bọ có đặc điểm răng thích nghi với ăn sâu bọ là gồm toàn răng nhọn, hàm cũng có 3, 4 mấu lồi.

Chọn D

5. Giải bài 15 trang 114 SBT Sinh học 7

Bộ Ăn thịt có đặc điểm răng thích nghi với chế độ ăn thịt là

A. có đầy đủ các loại răng cửa, răng hàm, răng nanh.

B. răng cửa rất phát triển và răng hàm có diện tích lớn.

C. răng cửa ngắn, sắc, răng nanh lớn dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.

D. răng cửa ngắn, sắc, răng nanh nhỏ dài nhọn, răng hàm có diộn tích rộng.

Phương pháp giải

Xem lý thuyết cấu tạo răng của Bộ ăn thịt

Hướng dẫn giải

Bộ Ăn thịt có đặc điểm răng thích nghi với chế độ ăn thịt là răng cửa ngắn, sắc, răng nanh lớn dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc.

Chọn C

Ngày:13/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM