Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 30: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy ghi vào bảng dưới đây các đặc điêm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp chủ yếu:

Phương pháp giải

Cần nắm được các đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

- Trang trại

- Thể tổng hợp nông nghiệp

- Vùng nông nghiệp

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

Em hãy nêu các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

 

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp:

- Trên thế giới: Xí nghiệp nông nghiệp, thể tổng hợp nông nghiệp

- Ở Việt Nam: Xí nghiệp nông nghiệp, thể tổng hợp nông nghiệp

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 41 Tập bản đồ Địa lí 10

Em hãy sắp xếp các cụm từ dưới đây vào bảng sao cho phù hợp:

a. Hình thức vốn có của sản xuất nhỏ

b. Sản xuất hàng hóa.

c. Gắn với quá trình công nghiệp hóa.

d. Chủ yếu nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng.

e. Vốn ít, quy mô đất đai nhỏ bé

g. Sử dụng lao động làm thuê.

h. Sử dụng lao động gia đình.

i. Áp dụng khoa học kĩ thuật, thâm canh và chuyên mô hóa

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp để xác định các nội dung trên thuộc:

- Hộ gia đình

- Trang Trại

Hướng dẫn giải

Ngày:08/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM