Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh lớp 11.

Giải Tập bản đồ Địa lí 11 Bài 9: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

1. Giải bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bảng 9.5 trong SGK, em hãy:

- Vẽ biểu đồ đường thể hiện các giá trị xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại của Nhật Bản thời kì 1990 – 2004.

- Phân tích đồ thị trên thông qua việc điền ý đúng vào chỗ chấm ở các câu sau: ........

+ Xuất khẩu ít nhất năm ..........; Xuất khẩu nhiều nhất năm...............

+ Cán cân thương mại có giá trị thấp nhất năm.............

+ Cán cân thương mại có giá trị cao nhất năm................

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu về giá trị xuất, nhập khẩu và cán cân thương mại của Nhật Bản qua các năm để vẽ biểu đồ đường

- Từ biểu đồ và số liệu để phân tích đồ thị:

+ Năm xuất khẩu ít nhất và nhiều nhất

+ Năm cán cân thương mại có giá trị thấp nhất và cao nhất

Hướng dẫn giải

Biểu đồ thể hiện giá trị xuất - nhập khẩu và cán cân thương mại của Nhật Bản thời kỳ 1990 - 2004

Phân tích biểu đồ:

- Xuất khẩu ít nhất năm 1990 (287,6 tỉ USD); Xuất khẩu nhiều nhất năm 2004 (565,7 tỉ USD).

- Nhập khẩu ít nhất năm 1990 (235,4 tỉ USD); Nhập khẩu nhiều nhất năm 2004 (454,5 tỉ USD).

- Cán cân thương mại có giá trị thấp nhất năm 1990 (52,2 tỉ USD).

- Cán cân thương mại có giá trị cao nhất năm 2004 (111,2 tỉ USD).

2. Giải bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào biểu đồ trên, em hãy cho biết hoạt động thương mại của Nhật Bản ở thời điểm nào đã rơi vào khủng hoảng? Vì sao em lại nhận xét như vậy?

Phương pháp giải

Căn cứ vào kĩ năng phân tích biểu đồ và hình dạng biểu đồ đã vẽ để xác định thời điểm và giải thích Nhật rơi vào khủng hoảng: năm 2001 (giá trị xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cũng giảm đột ngột)

Hướng dẫn giải

Năm 2001, hoạt động thương mại của Nhật Bản rơi vào khủng hoảng bởi giá trị xuất nhập khẩu đều giảm đột ngột và cán cân thương mại cũng giảm đột ngột.

3. Giải bài 3 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Bằng hiểu biết của bản thân, hãy nêu mối quan hệ giữa sự khủng hoảng của hoạt động thương mại Nhật Bản với những sự kiện chính trị thế giới diễn ra ở thời điểm đó?

Phương pháp giải

Để nêu mối quan hệ giữa sự khủng hoảng của hoạt động thương mại Nhật Bản với những sự kiện chính trị thế giới diễn ra, ta cần ghi nhớ: 

Năm 2001, cuộc tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại thế giới tại Hoa Kì

Hướng dẫn giải

Năm 2001, cuộc tấn công khủng bố vào trung tâm thương mại thế giới tại Hoa Kì, đã khiến nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng lớn. Nên nền kinh tế của Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng.

4. Giải bài 4 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 11

Dựa vào bài học trong SGK, hãy đánh dấu × vào ô trống ứng với ý em cho là đúng trong các câu sau:

a. Là đất nước ít tài nguyên, nghèo khoáng sản, cán cân thương mại của Nhật Bản thể hiện số lãi ròng.

☐ Đúng               ☐ Sai

b. 52% tổng giá trị mậu dịch của Nhật Bản được thực hiện với các nước đang phát triển chủ yếu bao gồm: xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, nhập khẩu công nghệ và kĩ thuật nước ngoài.

☐ Đúng               ☐ Sai

c. Trên 45% tổng giá trị mậu dịch của Nhật Bản được thực hiện với các nước phát triển chủ yếu bao gồm: xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, nhập khẩu công nghệ và kĩ thuật nước ngoài.

☐ Đúng               ☐ Sai

d. Sản phẩm xuất khẩu Nhật Bản có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi giá thành hạ và tiền thuê nhân công lao động thấp.

☐ Đúng               ☐ Sai

e. Sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi hàng hóa có chất lượng cao.

☐ Đúng               ☐ Sai

f. Nhật Bản nhập khẩu nông sản, máy móc thiết bị, xuất khẩu nguyên nhiên liệu và các mặt hàng hải sản.

☐ Đúng               ☐ Sai

Phương pháp giải

Cần nắm được kiến thức về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản để xác định các câu đã cho đúng hay sai:

- Là đất nước ít tài nguyên, nghèo khoáng sản, cán cân thương mại của Nhật Bản thể hiện số lãi ròng

- Sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi hàng hóa có chất lượng cao

Hướng dẫn giải

a. Là đất nước ít tài nguyên, nghèo khoáng sản, cán cân thương mại của Nhật Bản thể hiện số lãi ròng.

☒ Đúng               ☐ Sai

b. 52% tổng giá trị mậu dịch của Nhật Bản được thực hiện với các nước đang phát triển chủ yếu bao gồm: xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, nhập khẩu công nghệ và kĩ thuật nước ngoài.

☐ Đúng               ☒ Sai

c. Trên 45% tổng giá trị mậu dịch của Nhật Bản được thực hiện với các nước phát triển chủ yếu bao gồm: xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, nhập khẩu công nghệ và kĩ thuật nước ngoài.

☐ Đúng               ☒ Sai

d. Sản phẩm xuất khẩu Nhật Bản có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi giá thành hạ và tiền thuê nhân công lao động thấp.

☐ Đúng               ☒ Sai

e. Sản phẩm xuất khẩu của Nhật Bản có sức cạnh tranh trên thị trường thế giới bởi hàng hóa có chất lượng cao.

☒ Đúng               ☐ Sai

f. Nhật Bản nhập khẩu nông sản, máy móc thiết bị, xuất khẩu nguyên nhiên liệu và các mặt hàng hải sản.

☐ Đúng              ☒ Sai

Ngày:10/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM