Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh lớp 12. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

1. Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào số liệu của bảng 14.1 trong SGK Địa lí 12:

- Hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng qua một số năm.

- Nêu nhận xét .................................

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu diện tích rừng qua các năm để vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện sự biến động của diện tích rừng

- Từ biểu đồ đã vẽ để nêu nhận xét:

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh sau đó tăng

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh

Hướng dẫn giải

- Vẽ biểu đồ

- Nhận xét: tổng diện tích rừng, diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên có sự biến động.

+ Tổng diện tích rừng giảm nhanh từ 14,3 triệu ha (1943) xuống 7,2 triệu ha (1983), sau đó tăng lên 12,7 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng trồng tăng khá nhanh từ 0,4 triệu ha (1983) lên 2,5 triệu ha (2005).

+ Diện tích rừng tự nhiên giảm nhanh từ 14,3 triệu ha xuống 6,8 triệu ha (1983) sau đó tăng lên 10,2 triệu ha (2005).

2. Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

Nêu vai trò, ý nghĩa kinh tế và các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về bảo vệ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học để nêu:

- Biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng: Ban hành Luật, nâng cao ý thức,...

- Biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học: mở rộng hệ thống vườn quốc gia, ban hành “sách Đỏ Việt Nam”

Hướng dẫn giải

- Về các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng:

+ Ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.

+ Thực hiện nhiều chính sách giao quyền sử dung đất và bảo vệ rừng cho người dân.

+ Nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

- Về các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học:

+ Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

+ Ban hành “sách Đỏ Việt Nam”.

3. Giải bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 12

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng dưới cho đúng:

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về:

- Hiện trạng sử dụng tài nguyên đất

- Các biện pháp bảo vệ

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 24 Tập bản đồ Địa lí 12

Hãy điền nội dung phù hợp vào sơ đồ dưới đây để thể hiện rõ việc sử dụng và bảo vệ tài nguyên ở Việt Nam.

Phương pháp giải

Cần có kiến thức về tình hình và biện pháp việc sử dụng và bảo vệ:

- Tài nguyên nước

- Tài nguyên khoáng sản

- Tài nguyên du lịch

- Tài nguyên biển và du lịch

Hướng dẫn giải


Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM