Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 17: Lao động và việc làm

1. Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Nối từng ô bên phải với một trong hai ô bên trái sao cho thích hợp.

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ cần nắm được kiến thức về:

- Thế mạnh nguồn lao động: rất dồi dào, cần cù, sáng tạo có kinh nghiệm sản xuất, chất lượng lao động ngày càng nâng cao

- Hạn chế: nhiều lao động chưa qua đào tạo, năng suất lao động xã hội thấp

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào số liệu bảng 17.2 trong SGK Địa lí 12, vẽ biểu đồ thể hiện “Cơ cấu lao động có việc làm phân theo khu vực kinh tế” năm 2000 và 2005.

Từ biểu đồ đã vẽ hãy so sánh  và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế năm 2000 và năm 2005.

Phương pháp giải

- Căn cứ vào số liệu về cơ cấu lao động trong bảng trên để vẽ biểu đồ tròn theo yêu cầu đề bài

- Từ biểu đồ đã để so sánh và nhận xét: cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự thay đổi nhưng còn rất chậm

Hướng dẫn giải

So sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế năm 2000 và năm 2005: Giai đoạn 2000 – 2005, cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta có sự thay đổi nhưng còn rất chậm.

- Tỉ lệ lao động ở khu vực kinh tế Nhà nước tăng chậm (từ 9,3% năm 2000 tăng lên 9,5% năm 2005, tăng 0,2%).]

- Tỉ lệ lao động ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước giảm (từ 90,1% năm 2000 xuống còn 88,9% năm 2005, giảm 1,2%).

- Tỉ lệ lao động ở khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh (từ 0,6% năm 2000 tăng lên 1,6% năm 2005, tăng 1,0%).

3. Giải bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào nội dung bài học và những hiểu biết của bản thân, hãy trình bày hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta và ở địa phương em.

Phương pháp giải

Liên hệ thực tế thực trạng việc làm ở địa phương để nêu hướng giải quyết:

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động

- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất

- Tăng cường hợp tác

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo 

Hướng dẫn giải

- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động, thực hiện chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.

- Thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý tới các hoạt động dịch vụ.

- Tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng sản xuất hàng xuất khẩu.

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo các cấp, các ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

Ngày:11/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM