Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta dưới đây. Tài liệu được eLib biên soạn và tổng hợp với nội dung các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải đầy đủ chi tiết, rõ ràng. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

1. Giải bài 1 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 12

Nối từng ô bên phải với 1 trong 2 ô bên trái sao cho phù hợp với đặc điểm của nền nông nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa.

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ cần nắm được kiến thức về đặc điểm (quy mô, thị trường, năng suất,...) của:

- Nền nông nghiệp cổ truyền

- Nền nông nghiệp hàng hóa

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 12

Trình bày những thuận lợi, khó khăn chủ yếu về mặt tự nhiên để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta:

- Thuận lợi: ..........................................

- Khó khăn: ...........................................

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đặc điểm tự nhiên để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới:

- Thuận lợi: tài nguyên đất, khí hậu, nguồn nước

- Khó khăn: khí hậu thất thường, dịch bệnh

Hướng dẫn giải

Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu về mặt tự nhiên để phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta:

- Thuận lợi:

+ Tài nguyên đất: đất phù sa, đất feralit, đất phèn,... thuận lợi cho phát triển nông nghiệp. Sự phân hóa địa hình, đất cho phép và đòi hỏi áp dụng đa dạng các hệ thống canh tác.

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nền nhiệt độ cao, lượng mưa lớn, độ ẩm cao cho phép nước ta trồng trọt quanh năm.

+ Khí hậu phân hóa đa dạng thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ và sản phẩm nông nghiệp, đa dạng hóa nông sản cận nhiệt, ôn đới, nhiệt đới.

+ Nguồn nước: Mạng lưới sông ngòi dày đặc với nguồn nước dồi dào cung cấp nước cho nông nghiệp.

- Khó khăn:

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa mang tính thất thường làm cho nền nông nghiệp nước ta tăng thêm tính bấp bênh. Các thiên tai như bão, lũ, hạn hán, rét đậm rét hại…

+ Khí hậu nhiệt đới ẩm dễ phát sinh các dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi.

3. Giải bài 3 trang 34 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu ở phần “Câu hỏi và bài tập” bài 21 trong SGK Địa lí 12, em hãy:

- Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu của các loại trang trại của cả nước, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long năm 2006.

- Xử lí số liệu rồi điền vào bảng dưới đây.

- Nhận xét về cơ cấu các loại trang trại của cả nước, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long năm 2006 từ biểu đồ đã vẽ:

Phương pháp giải

- Để hoàn thành bảng số liệu cần sử dụng công thức tính: Cơ cấu loại trang trại = (Số trang trại từng loại)/(Tổng số trang trại).100%

- Căn cứ vào số liệu đã xử lí để vẽ biểu đồ tròn

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét về tỉ trọng trang trạng của cả nước, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

Hướng dẫn giải

- Xử lí số liệu

- Vẽ biểu đồ

- Nhận xét

+ Cả nước: nuôi trồng thủy sản có tỉ trọng lớn nhất (30%), tiếp đến là cây hàng năm (29%), cây công nghiệp lâu năm, các loại khác (15%), ít nhất là cây hàng năm (10%).

+ Đông Nam Bộ: Cây công nghiệp lâu năm chiếm tỉ trọng lớn nhất (58%), tiếp đến là chăn nuôi (22%), cây hàng năm (11%), cây hàng năm và thủy sản ít nhất.

+ Đồng bằng sông Cửu Long: quan trọng nhất là nuôi trồng thủy sản (46%) và cây hàng năm (45%), cây công nghiệp lâu không phát triển (0,3%).

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM