Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 12 Bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp

1. Giải bài 1 trang 44 Tập bản đồ Địa lí 12

Cho bảng số liệu dưới đây:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ba nhóm ngành của nước ta (tỉ đồng)

Vẽ biểu đồ thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta và cơ cấu của nó phân theo 3 nhóm ngành năm 1996 và năm 2008 (trước khi vẽ biểu đồ, hãy xử lí số liệu và điền vào bảng trên).

Do câu hỏi yêu cầu vẽ biểu đồ: thể hiện quy mô giá trị sản xuất công nghiệp của nước ta năm 1996 và năm 2008 phải vẽ 2 vòng tròn có bán kính khác nhau. Nếu lấy bán kính (r) của vòng tròn thể hiện năm 2008 sẽ là: 3,6

Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta trong giai đoạn 1996 - 2008?

Phương pháp giải

- Để tính cơ cấu các ngành công nghiệp ta sử dụng công thức: 

Cơ cấu ngành công nghiệp = (Giá trị sản xuất của từng ngành)/(Tổng giá trị).100%

- Căn cứ vào số liệu đã tính toán để vẽ biểu đồ tròn

- Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét: cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta có sự thay đổi nhẹ

Hướng dẫn giải

- Xử lí bảng số liệu:

- Vẽ biểu đồ:

- Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành:

Dựa vào biểu đồ ta thấy, cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo các nhóm ngành của nước ta có sự thay đổi nhẹ trong giai đoạn 1996 - 2008, cụ thể là:

+ Ngành công nghiệp khai thác giảm khá nhanh từ 14% xuống 10%.

+ Công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước cũng có xu hướng giảm từ 6% xuống 5%.

+ Công nghiệp chế biến đóng vai trò chủ đạo và tiếp tục tăng len từ 80% lên 85%.

2. Giải bài 2 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 12

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2008.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

Xử lí số liệu và điền vào bảng dưới đây

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

Phương pháp giải

- Để xử lí bảng số liẹu ta sử dụng công thức: 

Cơ cấu giá trị sản xuất = (Giá trị từng vùng)/(Giá trị cả nước).100%

- Từ số liệu đã hoàn thành để nhận xét: các vùng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp

Hướng dẫn giải

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế, phân theo vùng năm 2008 (%)

- Nhận xét:

+ Đông Nam Bộ chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp (52,4%), thứ 2 là đồng bằng sông Hồng (21.8%). Riêng hai vùng này đã chiếm 74,2% giá trị sản xuất công nghiệp nước ta.

+ Tiếp đến là đồng bằng sông Long (9.8%), Tây Nguyên có tỉ trọng thấp nhất chỉ 0.7%, Bắc Trung Bộ 2,2%.

3. Giải bài 3 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 12

Từ những kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước?

Phương pháp giải

Để giải thích Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước ta dựa vào yếu tố:

- Địa hình bằng phẳng và rộng lớn, khí hậu nhiệt đới ổn định, nguồn nước dồi dào

- Vị trí tiếp giáp 

- Nguồn lao động, trình độ chuyên môn

- Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng 

- Có thị trường tiêu thụ rộng lớn,...

Hướng dẫn giải

Đông Nam Bộ lại chiếm hơn ½ giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước vì: ở Đông Nam Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành công nghiệp của vùng. Đó là:

- Địa hình bề mặt phù sa cổ khá bằng phẳng và rộng lớn, khí hậu nhiệt đới ổn định, nguồn nước dồi dào…thuận lợi để xây dựng các khu kinh tế, công nghiệp.

- Vị trí tiếp giáp với các vùng giàu tài nguyên nhiên liệu: tiếp giáp với đồng bằng sông Cửu Long (vựa lúa lớn), Duyên hải Nam trung bộ (phát triển tập trung kinh tế biển), Tây Nguyên (phát triển lâm nghiệp, thủy điện, cây công nghiệp).

- Nguồn lao động dồi dào, trình độ chuyên môn của lao động cao

- Cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện

- Vùng thu hút được nguồn vốn đầu tư của nước ngoài lớn nhất cả nước

- Có thị trường tiêu thụ rộng lớn

Ngày:12/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM