Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sinh vật để nêu ảnh hưởng của khí hậu:

- Mỗi nơi mà có các loại thực vật khác nhau

- Mức độ phong phú hay nghèo nàn của thực vật ở mỗi nơi

Hướng dẫn giải

Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất:

- Tùy theo đặc điểm khí hậu ở mỗi nơi mà có các loại thực vật khác nhau.

- Mức độ phong phú hay nghèo nàn của thực vật ở mỗi nơi là do khí hậu quyết định.

2. Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 6

Bằng những hiểu biết của bản thân và những kiến thức đã học, em hãy sắp xếp các loài thực vật và động vật vào 3 đới khí hậu: Đới nóng (nhiệt đới), đới ôn hòa (ôn đới), đới lạnh (hàn đới) theo dàn ý sau:

Phương pháp giải

Cần nắm được các loài thực vật và động vật chủ yếu ở:

- Hàn đới

- Ôn đới

- Nhiệt đới

Hướng dẫn giải

Ngày:22/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM