Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 21: Môi trường đới lạnh

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 21: Môi trường đới lạnh là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 11 được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các em học tập thật hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 21: Môi trường đới lạnh

1. Giải bài 1 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào 2 lược đồ trên, em hãy:

Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

Điền tiếp vào chỗ chấm (...) nội dung thích hợp để thấy rõ vị trí giới hạn của môi trường đới lạnh:

Đới lạnh nằm ở ......... khoảng từ ......... đến ......... Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường .........

Phương pháp giải

- Cần có kĩ năng quan sát và vẽ lược đồ để xác định đường đẳng nhiệt +10oC

- Vị trí giới hạn: nằm ở trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực, ranh giới chạy gần trùng với đường đẳng nhiệt +10oC

Hướng dẫn giải

- Tô lại màu đỏ vào đường đẳng nhiệt +10oC (để thấy rõ ranh giới đới lạnh).

- Đới lạnh nằm ở trong khoảng từ hai vòng cực đến hai cực. Ranh giới môi trường đới lạnh chạy gần trùng với đường đẳng nhiệt +10oC.

2. Giải bài 2 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK và biểu đồ về nhiệt độ và lượng mưa của các địa điểm ở môi trường đới lạnh, hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) trong bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Dựa vào biểu đồ đã cho và kĩ năng phân tích số liệu để xác định:

- Nhiệt độ 

- Lượng mưa

- Độ dài của mùa

- Đặc điểm chung của môi trường đới lạnh

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 19 Tập bản đồ Địa lí 7

Em hãy nêu các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh.

Phương pháp giải

Cần nắm được các động, thực vật có thể thích nghi ở đới lạnh:

- Tài nguyên khoáng sản

- Thú có lông quý

- Hải sản

Hướng dẫn giải

Các nguồn tài nguyên khoáng sản; thú có lông quý và hải sản ở đới lạnh:

- Tài nguyên khoáng sản: Dầu mỏ, than, sắt, kim loại màu,...

- Thú có lông quý: gấu trắng, tuần lộc,...

- Hải sản: Cá voi xanh, hải cẩu,...

  • Tham khảo thêm

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM