Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 34: Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi

1. Giải bài 1 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 7

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tên 3 đến 4 nước có thu nhập bình quân đầu người tương ứng vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ đã cho và kĩ năng phân tích số liệu để xác định:

- Nước có thu nhập bình quân đầu người trên 2500, 1000 đến 2500 và dưới 200 USD/người

- Mức độ phát triển tương ứng

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 29 Tập bản đồ Địa lí 7

Lập bảng so sánh để thấy rõ đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi:

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm đặc điểm kinh tế của 3 khu vực châu Phi (Bắc Phi, Trung Phi và Nam Phi) về:

- Những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu

- Những sản phẩm nhập khẩu chủ yếu

Hướng dẫn giải

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM