Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

Nội dung hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 8 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng. Mời các em cùng theo dõi. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 7 Bài 8: Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng

1. Giải bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 7

Em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây những nội dung phù hợp để thấy rõ sự khác biệt của các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về các hình thức canh tác (làm rẫy, thâm canh lúa nước, sản xuất hàng hóa quy mô lớn) để chỉ ra sự khác biệt về:

- Cách thức tiến hành

- Quy mô sản xuất

- Khối lượng nông sản làm ra

- Tác động đến môi trường và sự phát triển kinh tế- xã hội

Hướng dẫn giải

Ngày:18/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM