Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

1. Giải bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8

Em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ dưới đây để thấy rõ các nước trong khu vực Đông Nam Á gia nhập khối ASEAN theo từng năm.

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ các nước thành viên ASEAN để các nước trong khu vực Đông Nam Á gia nhập khối ASEAN theo từng năm

Hướng dẫn giải

Lược đồ các nước Đông Nam Á

2. Giải bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8

Em hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

Phương pháp giải

Cần nắm được mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN:

- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực,...

- Nguyên tắc: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền chủ quyền,...

Hướng dẫn giải

- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình,an ninh, ổn định khu vực, các nước còn lại lần lượt gia nhập Hiệp hội để xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguyên tắc: Tự nguyện, tôn trọng chủ quyền chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

3. Giải bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa lí 8

Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây.

Phương pháp giải

Cần nắm được các thành tựu về sự hợp tác của các nước ASEAN:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế

- Đời sống được cải thiện

- Nhiều đô thị đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.

- Môi trường hòa bình, ổn định,...

Hướng dẫn giải

- 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.

- Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng.

- Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.

- Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM