Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 5: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á

1. Giải bài 1 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu 5.1 trong SGK, em hãy:

- Tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới và điền vào bảng dưới đây:

- Vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục dựa vào tỉ lệ đã tính

Phương pháp giải

- Để tính tỉ lệ (%) dân số mỗi châu lục so với toàn thế giới, ta sử dụng công thức:

Tỉ lệ dân số = (Số dân châu lục)/(Số dân toàn thế giới).100%

- Từ số liệu đã tíng toán để vẽ biểu đồ biểu thị dân số các châu lục 

Hướng dẫn giải

Biểu đồ biểu thị dân số các châu lục

 2. Giải bài 2 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy nêu ở châu Á có các tôn giáo lớn nào? Nơi và thời gian ra đời của các tôn giáo đó theo mẫu lớn dưới đây:

Phương pháp giải

Cần nắm kiến thức về các tôn giáo ở châu Á để xác định:

- Nơi ra đời các tôn giáo

- Thời gian xuất hiện các tôn giáo

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 8 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào hình 5.1 trong SGK, em hãy cho biết ở Châu Á có mấy chủng tộc và nơi phân bố của các chủng tộc đó.

Phương pháp giải

Cần  có kĩ năng quan sát lược đồ để xác định:

- Các chủng tộc của châu Á

- Nơi phân bố các chủng tộc

Hướng dẫn giải

- Dân cư Châu Á gồm 3 chủng tộc, đó là: Ơ-rô-pê-ô-ít, Môn-gô-lô-ít, Ô-xtra-lô-ít.

- Các chủng tộc phân bố chủ yếu ở những khu vực:

+ Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít: Trung Á, Tây Nam Á, Nam Á.

+ Chủng tộc Môn-gô-lô-ít: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

+ Chủng tộc Ô-xtra-lô-ít: Một số nước ở Đông Nam Á và Ấn Độ.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM