Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ dưới đây. Tài liệu gồm các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, củng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 17: Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

1. Giải bài 1 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 9

Điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng tiếp giáp với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ tự nhiên vùng Trung du miền núi Bắc Bộ, đối chiếu với lược đồ đã cho để xác định các vùng tiếp giáp với vùng: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ

Hướng dẫn giải

Lược đồ Trung du miền núi Bắc Bộ

2. Giải bài 2 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự nhiên của vùng.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về đặc điểm của các yếu tố tự nhiên để chỉ ra những thuận lợi và khó khăn:

- Địa hình

- Khí hậu, sông ngòi

- Khoáng sản

- Tài nguyên rừng, biển

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 23 Tập bản đồ Địa lí 9

Trình bày những thuận lợi và khó khăn về dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Phương pháp giải

Cần nắm được kiến thức về kinh tế xã hội để chỉ ra thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi: dân tộc phía Bắc có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất, nhận được sự quan tâm của Nhà Nước,...

- Khó khăn: trình độ thấp kém, trình độ dân trí thấp, kết cấu hạ tầng kém về số lượng và chất lượng,...

Hướng dẫn giải

- Thuận lợi:

+ Dân số 12 triệu người (năm 2006).

+ Đây là địa bàn cư trú của các đồng bào dân tộc phía Bắc: Tày, Nùng, Dao, Mường…có truyền thống, kinh nghiệm sản xuất.

+ Cơ sở vật chất kĩ thuật đang bước đầu được xây dựng.

+ Luôn nhận được sự quan tâm của Nhà Nước.

- Khó khăn:

+ Trình độ phát triển kinh tế - xã hội thấp kém.

+ Trình độ dân trí dân trí thấp, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, đời sống còn nhiều khó khăn.

+ Kết cấu hạ tầng kém về số lượng và chất lượng.

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM