Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 9 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung giải bài tập Bài 2: Dân số và gia tăng dân số. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số

1. Giải bài 1 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

Đánh dấu x vào ô trống ý em cho là đúng.

Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: 

☐ 85,2 triệu người

☐ 85,5 triệu người

☐ 85,8 triệu người

☐ 86,3 triệu người

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Tính đến năm 2009, dân số nước ta là 85,8 triệu người

Hướng dẫn giải

Tính đến năm 2009, dân số nước ta là: 

☐ 85,2 triệu người

☐ 85,5 triệu người

☒ 85,8 triệu người

☐ 86,3 triệu người

2. Giải bài 2 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

Điền tiếp nội dung vào chỗ chấm (...):

Nước ta có dân số đứng thứ …… ở Đông Nam Á và thứ …… trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước ……

Phương pháp giải

Để hoàn thành nội dung của câu trên cần ghi nhớ vị thứ về dân số của Việt Nam so với Đông Nam Á và thế giới.

Hướng dẫn giải

Nước ta có dân số đứng thứ 3 ở Đông Nam Á và thứ 14 trên thế giới. Điều đó chứng tỏ nước ta là nước đông dân.

3. Giải bài 3 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

Trình bày tình hình gia tăng dân số của nước ta. Giải thích vì sao tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

Phương pháp giải

- Dựa vào kiến thức về dân số để nêu tình hình gia tăng dân số: thời gian bùng nổ dân số và ổn định lại, tỉ lệ gia tăng tự nhiên

- Để giải thích tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh, dựa vào: quy mô dân số, cơ cấu dân số, số người trong độ tuổi sinh đẻ

Hướng dẫn giải

- Tình hình gia tăng dân số:

+ Nước ta bắt đầu “bùng nổ dân số" từ cuối những năm 50.

+ Đến những năm cuối thế kỷ XX thì tình hình dân số dần ổn định.

+ Tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có xu hướng giảm.

+ Hiện nay dân số Việt Nam vẫn tăng 1 triệu người/ năm.

- Giải thích:

+ Nước ta có quy mô dân số đông, cơ cấu dân số trẻ

+ Số người trong độ tuổi sinh đẻ cao. 

=> Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta đã giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh.

4. Giải bài 4 trang 4 Tập bản đồ Địa lí 9

Trình bày hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh ở nước ta.

Phương pháp giải

Dựa vào thực trạng và kiến thức về dân số để chỉ ra hậu quả của việc dân số đông và gia tăng dân số nhanh:

- Sức ép đối với sự phát triển kinh tế

- Sức ép đối với phát triển xã hội

- Sức ép đối với tài nguyên môi trường

Hướng dẫn giải

- Sức ép đối với sự phát triển kinh tế.

+ Khó khăn trong giải quyết vấn đề việc làm.

+ Tốc độ tăng dân số chưa phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế.

+ Sự phát triển kinh tế chưa đáp ứng với tiêu dùng và tích lũy.

- Sức ép đối với phát triển xã hội.

+ Chất lượng cuộc sống chậm cải thiện

+ GDP bình quân đầu người thấp.

+ Gây sức ép lên các vấn đề văn hóa, giáo dục, y tế…

- Sức ép đối với tài nguyên môi trường

+ Suy giảm nguồn tài nguyên.

+ Ô nhiễm môi trường.

+ Không gian cư trú chật hẹp,...

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM