Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Dựa theo nội dung Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 8 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Sự phát triển và phân bố nông nghiệp. Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. 

Giải Tập bản đồ Địa lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào số liệu bảng 8.1 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua hai năm 1990 và năm 2002.

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt để vẽ biểu đồ tròn theo yêu cầu.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào lược đồ hình 8.2, bảng 8.3 trong SGK và kiến thức đã học, em hãy điền nội dung thích hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác lược đồ và bảng số liệu để xác định nơi phân bố của:

- Các loại cây trồng: cà phê, cao su, hồ tiêu, dừa, chè,...

- Vật nuôi: trâu, bò, lợn, gia cầm

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao các vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở các đồng bằng.

Phương pháp giải

Các vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở các đồng bằng vì:

- Đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phù sa màu mỡ

- Lượng nước tưới tiêu ổn định

- Người dân có kinh nghiệm

- Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện,...

Hướng dẫn giải

- Đồng bằng là nơi có địa hình bằng phẳng, đất đai phù sa màu mỡ.

- Có lượng nước tưới tiêu ổn định.

- Người dân có kinh nghiệm trong việc trồng và thâm canh cây lúa.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật ngày càng hoàn thiện: thủy lợi, dịch vụ nông nghiệp,…

- Các đồng bằng thường nằm trong vùng kinh tế trọng điểm luôn được ưu tiên, khuyến khích phát triển nông nghiệp.

- Lịch sử trồng lúa nước hàng nghìn năm.

⟹ Vùng trồng lúa tập trung chủ yếu ở đồng bằng.

4. Giải bài 4 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9

Giải thích vì sao lợn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng.

Phương pháp giải

Để giải thích vì sao lợn và gia cầm được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng cần nêu các yếu tố:

- Đồng bằng có nguồn thực phẩm rất dồi dào

- Địa hình thuận lợi cho việc mở rộng trang trại

- Người dân có kinh nghiệm 

- Cơ sở vật chất kĩ thuật, thị trường tiêu thụ,...

Hướng dẫn giải

- Đồng bằng là nơi có nguồn thực phẩm rất dồi dào, cung cấp thức ăn cho lợn và gia cầm.

- Địa hình bằng phẳng, rộng lớn thuận lợi cho việc mở rộng trang trại với quy mô lớn.

- Người dân có kinh nghiệm trong chăn nuôi.

- Cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển: thuốc, chuồng trại, dịch vụ nông nghiệp,…

- Thị trường tiêu thụ rộng lớn.

5. Giải bài 5 trang 13 Tập bản đồ Địa lí 9

Dựa vào bảng 8.4 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002.

Phương pháp giải

Cần nắm được kĩ năng vẽ biểu đồ cột chồng và số liệu trong bảng trên để vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi

Hướng dẫn giải

Biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi năm 1990 và năm 2002

Ngày:13/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM