Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Giờ, phút

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Toán 2 Bài Giờ, phút giúp các em học sinh nắm được cách xem đồng, bước đầu nhận biết số đo thời gian: giờ, phút. Đồng thời, củng cố hiện tượng về thời gian và việc sử dụng thời gian trong đời sống thực tế hằng ngày. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Giờ, phút

1. Giải bài 1 trang 125 SGK Toán 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ: 

Phương pháp giải

Xác định vị trí của kim phút và kim giờ đang chỉ rồi đọc giờ tương ứng.

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A chỉ 7 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 2 giờ 30 phút (hay 2 giờ rưỡi).

Đồng hồ C chỉ 11 giờ 30 phút (hay 11 giờ rưỡi).

Đồng hồ D chỉ 3 giờ.

2. Giải bài 2 trang 125 SGK Toán 2

Mỗi tranh vẽ ứng với đồng hồ nào?

Phương pháp giải

 Đọc thông tin trên mỗi tranh vẽ rồi tìm đồng hồ chỉ giờ tương ứng.

Hướng dẫn giải

Tranh vẽ Mai ngủ dậy lúc 6 giờ thì ứng với đồng hồ C.

Tranh vẽ Mai ăn sáng lúc 6 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ D.

Tranh vẽ Mai đến trường lúc 7 giờ 15 phút thì ứng với đồng hồ B.

Tranh vẽ Mai tan học về lúc 11 giờ 30 phút thì ứng với đồng hồ A.

3. Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 2

Tính (theo mẫu):

a) 1 giờ + 2 giờ = 3 giờ     b) 5 giờ - 2 giờ = 3 giờ

5 giờ + 2 giờ =                    9 giờ - 3 giờ =

4 giờ + 6 giờ =                    12 giờ - 8 giờ =

8 giờ + 7 giờ =                    16 giờ - 10 giờ =

Phương pháp giải

Tính toán với các số rồi viết đơn vị "giờ" vào sau kết quả.

Hướng dẫn giải

a) 5 giờ + 2 giờ = 7 giờ       b) 9 giờ - 3 giờ = 6 giờ

4 giờ + 6 giờ = 10 giờ         12 giờ - 8 giờ = 4 giờ

8 giờ + 7 giờ = 15 giờ         16 giờ - 10 giờ = 6 giờ

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM