Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 95: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến các em học sinh lớp 4 nội dung giải bài tập bài Luyện tập trang 13, 14 bên dưới đây, thông qua tài liệu này các em sẽ hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học, bên cạnh đó các em còn nắm được phương pháp giải bài tập và vận dụng vào giải các bài tập tương tự.

Giải bài tập VBT Toán 4 Bài 95: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 13 VBT Toán 4 tập 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hình có diện tích lớn nhất là:

A. Hình (1)                         B. Hình (2)                             C. Hình  (3)

Phương pháp giải:

- Tính diện tích các hình rồi so sánh kết quả với nhau.

- Áp dụng các công thức:

+ Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Hướng dẫn giải:

Diện tích hình (1) là : 5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích hình (3) là : 6 × 4 = 24 (cm2)

Ta có : 20cm2 < 24cm2 < 25cm2

Vậy hình (1) có diện tích lớn nhất.

Chọn A. Hình (1).

2. Giải bài 2 trang 13 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Gọi P là chu vi của hình bình hành:

P = (a + b) × 2

trong đó a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

Hướng dẫn giải:

Chu vi hình bình hành (1) là:

P = (6 + 4) × 2 = 20 (cm)

Chu vi hình bình hành (2) là:

P = (5 + 3) × 2 = 16 (cm)

Chu vi hình bình hành (3) là:

P = (4 + 4 ) × 2 = 16 (cm)

 Chu vi hình bình hành (4) là:

P = (5 + 4) × 2 = 18 (cm)

Ta có bảng kết quả như sau: 

3. Giải bài 3 trang 14 VBT Toán 4 tập 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Từ công thức: 

Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao

Suy ra :

+ Độ dài đáy (cạnh đáy) = diện tích hình bình hành : chiều cao.

+ Chiều cao =  diện tích hình bình hành : độ dài đáy (cạnh đáy)

Hướng dẫn giải:

Chiều cao hình bình hành (2) là:

182 : 14 = 13 (cm)

Độ dài cạnh đáy hình bình hành (3) là:

360 : 24 = 15 (cm)

Vậy ta điền vào bảng như sau:

4. Giải bài 4 trang 14 VBT Toán 4 tập 2

Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H.

Phương pháp giải:

- Diện tích hình H = diện tích hình chữ nhật ABCD + hình bình hành BEFC.

+ Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

+ Diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao. 

Hướng dẫn giải:

Vì ABCD là hình chữ nhật nên AB = BC = 4cm.

Diện tích hình chữ nhật là ABCD là :

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình bình hành là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích hình (H) là:

 12 + 12 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2.

Ngày:19/11/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM