Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 157 SGK Toán 2 Bài Luyện tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 với lời giải tương ứng từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập các kiến thức về phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 và luyện tập các dạng bài tập phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 157 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Cộng các số cùng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 157 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 245 + 312;                     665 + 214 ;                   217 + 752

b) 68 + 27 ;                         72 + 19 ;                       61 + 29

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 157 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \(\dfrac{1}{4}\) số con vật?

Phương pháp giải

 - Đếm số con vật có trong mỗi hình rồi chia 4.

- Chọn hình có số con vật đã khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Hình a có 8 con voi và 8 : 4 = 2.

Hình a có đúng 2 con voi được khoanh.

Hình b có 12 con thỏ và 12 : 4 = 3.

Hình b có 4 con thỏ được khoanh.

Vậy hình a được khoanh vào \(\dfrac{1}{4}\) số con voi.

4. Giải bài 4 trang 157 SGK Toán 2

Con gấu nặng 210 kg, con sư tử nặng hơn con gấu 18kg. Hỏi con sư tử nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm cân nặng của sư tử thì ta lấy cân nặng của gấu cộng với 18kg.

Hướng dẫn giải

Con sư tử nặng số ki-lô-gam là:

210 + 18 = 228 (kg)

Đáp số: 228kg.

5. Giải bài 5 trang 157 SGK Toán 2

Tính chu vi hình tam giác ABC:

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác ABC bằng tổng độ dài ba cạnh AB; BC và AC.

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

300 + 400 + 200 = 900 (cm)

Đáp số: 900 cm.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM