Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh nội dung giải bài tập bài Luyện tập Toán 3. Tài liệu gồm 4 bài tập trang 81 có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài sẽ giúp các em ôn tập thật tốt kiến thức, cũng cố kỹ năng làm bài tập hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 81 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(125 – 85 + 80\)

\(21 \times 2 \times 4\)

b) \(68 + 32 – 10\)

\(147 : 7 \times 6\)

Phương pháp giải

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Hướng dẫn giải

a) \(125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120\)

\(21 \times 2 \times 4 = 42 \times 4 = 168\)

b) \(68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90\)

\(147 : 7 \times 6 = 21 \times 6 = 126\)

2. Giải bài 2 trang 81 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(375 – 10 \times 3\)

\(64 : 8 + 30\)

b) \(306 + 93 : 3\)

\(5 \times 11 – 20\)

Phương pháp giải

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Hướng dẫn giải

a) \(375 – 10 \times 3 = 375 – 30 = 345\)

\(64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38\)

b) \(306 + 93 : 3 = 306 + 31 = 337\)

\(5 \times 11 – 20 = 55 – 20 = 35\)

3. Giải bài 3 trang 81 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức:

a) \(81 : 9 + 10\)

\(20 \times 9 : 2\)

b) \(11 \times 8 - 60\)

\(12 + 7 \times 9\)

Phương pháp giải

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Hướng dẫn giải

a) \(81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 19\)

\(20 \times 9 : 2= 180 : 2 = 90\)

b) \(11 \times 8 – 60 = 88 – 60 = 28\)

\(12 + 7 \times 9 = 12 + 63 = 75\)

4. Giải bài 4 trang 81 SGK Toán 3

Mỗi số trong hình tròn là giá trị của biểu thức nào ?

Phương pháp giải

- Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

- Nối các biểu thức với kết quả tương ứng.

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính

80 : 2 x 3 = 40 x 3 = 120

70 + 60 : 3 = 70 + 20 = 90

81 - 20 + 7 = 61 + 7 = 68

11 x 3 + 6 = 33 + 6 = 39

50 + 20 x 4 = 50 + 80 = 130

Vậy ta nối mỗi biểu thức với giá trị của nó như sau:

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM