Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Mi - li - mét

Giải bài tập trang 153 SGK Toán 2 Bài Mi - li - mét có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách quy đổi đơn vị ra mi - li - mét, và các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài mi - li - mét. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Mi - li - mét

1. Giải bài 1 trang 153 SGK Toán 2

Số?

1cm = ...mm     1000mm = ...m     5cm = ...mm

1m = ...mm     10mm = ...cm     3cm = ...mm

Phương pháp giải

Vận dụng các kiến thức đã học về các đơn vị đo rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

1cm = 10mm; 1m = 1000mm.

Hướng dẫn giải

1cm = 10mm     1000mm = 1m     5cm = 50mm

1m = 1000mm     10mm = 1cm     3cm = 30mm

2. Giải bài 2 trang 153 SGK Toán 2

Mỗi đoạn thẳng dưới đây dài bao nhiêu mi-li-mét?

Phương pháp giải

Đọc độ dài của các đoạn thẳng đã được đo.

Chú ý: 1cm = 10mm.

Hướng dẫn giải

Đoạn thẳng MN dài 60mm.

Đoạn thẳng AB dài 30mm.

Đoạn thẳng CD dài 70mm.

3. Giải bài 3 trang 153 SGK Toán 2

24mm, 16mm và 28mm.

Phương pháp giải

 Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác là:

24 + 16 + 28 = 68 (mm)

Đáp số: 68mm.

4. Giải bài 4 trang 153 SGK Toán 2

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10...

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2...

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15...

Phương pháp giải

 Điền đơn vị độ dài phù hợp khi đo bề dày hoặc chiều dài của các đồ vật.

Hướng dẫn giải

a) Bề dày của cuốn sách "Toán 2" khoảng 10mm.

b) Bề dày chiếc thước kẻ dẹt là 2mm.

c) Chiều dài chiếc bút bi là 15cm.

Chú ý khi giải: Bề dày của các vật thông thường được đo bằng đơn vị mi-li-mét.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM