Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về đại lượng

Để giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập các dạng bài tập về đại lượng, cách xem đồng hồ, viết các đơn vị km, m,... eLib đã biên soạn cụ thể và chi tiết hướng dẫn giải bài tập bài Ôn tập về đại lượng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về đại lượng

1. Giải bài 1 trang 174 SGK Toán 2

a) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ?

Phương pháp giải

- Xác định vị trí kim giờ và kim phút rồi đọc giờ của đồng hồ.

- Giờ buổi chiều được tính bằng cách lấy giờ đang chỉ trên đồng hồ cộng thêm 12 giờ.

Hướng dẫn giải

a) Đồng hồ A chỉ 3 giờ 30 phút.

Đồng hồ B chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ C chỉ 10 giờ.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

b) Nối đồng hồ A với đồng hồ E.

Nối đồng hồ B với đồng hồ D.

Nối đồng hồ C với đồng hồ G.

2. Giải bài 2 trang 174 SGK Toán 2

Can bé đựng được \(10\ell\) nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé \(5\ell\) nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Can bé: \(10\ell\)

Can to hơn can bé: \(5\ell\)

Can to: ....\(\ell\)?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số lít nước mắm can bé đựng được cộng với \(5\ell\).

Hướng dẫn giải

Can to đựng được số lít nước mắm là:

\(10 + 5 = 15 (\ell)\)

Đáp số: \(15\ell\) nước mắm.

3. Giải bài 3 trang 174 SGK Toán 2

Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Có: 1000 đồng

Đã tiêu: 800 đồng

Còn lại: ... đồng?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số tiền bạn Bình có trừ đi số tiền bạn ấy đã tiêu.

Hướng dẫn giải

Bạn Bình còn lại số tiền là:

1000 - 800 = 200 (đồng)

Đáp số: 200 đồng.

4. Giải bài 4 trang 174 SGK Toán 2

Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15...

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15...

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174...

d) Bề dày hộp bút khoảng 15...

e) Một gang tay dài khoảng 2...

Phương pháp giải

 Nhẩm lại mối quan hệ giữa các đơn vị độ dài đã học rồi tùy thuộc vào từng trường hợp để dùng đơn vị thích hợp.

1km = 1000m; 1dm = 10 cm = 100mm

Hướng dẫn giải

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm.

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m.

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ dài khoảng 174 km.

d) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm.

e) Một gang tay dài khoảng 2 dm.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM