Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có thể hệ thống toàn bộ các kiến thức cơ bản từ Unit 4 đến Unit 6 và khái quát các cấu trúc, từ vựng theo từng bài học; eLib gửi đến các em bài ôn tập Review 2. Bài học sẽ tóm gọn những nội dung chính cũng như nhiều dạng bài tập thực hành bổ ích cho các em tham khảo.

Review 2 Unit 4-6 lớp 3

1. Task 1 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Circle the odd-one-out. Write (Khoanh vào từ khác loại. Viết)

1. Music / salad / noodles / pizza. 

2. Morning / store / afternoon / evening.

3. Nuts / computer room / candy / cake.

4. Get up / go to school / go home / balloon.

5. Read / music / math / English.

Guide to answer

1. Music (âm nhạc)

2. Store (cửa hàng)

3. Computer room (phòng máy tính)

4. Balloon (bong bóng bay)

5. Read (đọc)

Tạm dịch

1. Âm nhạc / món salad / mì / pizza

2. Buổi sáng / cửa hàng / buổi chiều / buổi tối.

3. Quả hạch / phòng máy tính / kẹo / bánh

4. Thức dậy / đến trường / về nhà/ bong bóng bay

5. Đọc / âm nhạc / toán / Tiếng Anh

2. Task 2 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Read and circle (Đọc và khoanh tròn)

1. My name is Danni. I like / likes balloons.

2. I doesn't like / don't like nuts or sweets.

3. This is my brother, Hal. He doesn't like / don't like candy or cakes.

4. He like / likes bananas and nuts.

5. My mom likes / like nuts and cakes.

6. She doesn't like / don't like balloons.

Guide to answer

1. My name is Danni. I like balloons.

2. I don't like nuts or sweets.

3. This is my brother, Hal. He doesn't like candy or cakes.

4. He likes bananas and nuts.

5. My mom likes nuts and cakes.

6. She doesn't like balloons.

Tạm dịch

1. Tôi là Danni. Tôi thích bóng.

2. Tôi không thích quả hạch hoặc đồ ngọt.

3. Đây là anh trai tôi, Hal. Anh ấy không thích kẹo và bánh.

4. Anh ấy thích chuối và quả hạch.

5. Mẹ của tôi thích quả hạch và bánh.

6. Cô ấy không thích bóng.

3. Task 3 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Ask and answer (Hỏi và trả lời)

- What does Danni like? ⇒ She likes …

- What does Hal like?

- What does Danni's mom like?

Guide to answer

- What does Danni like? ⇒ She likes balloons.

- What does Hal like? ⇒ He likes bananas and nuts.

- What does Danni's mom like? ⇒ She likes nuts and cakes.

Tạm dịch

- Danni thích gì? ⇒ Cô ấy thích bong bóng bay.

- Hal thích gì? ⇒ Cô ấy thích chuối và quả hạch.

- Mẹ của Danni thích gì? ⇒ Bà ấy thích quả hạch và bánh.

4. Task 4 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Look and match (Nhìn và nối)

Guide to answer

1. c

2. b

3. d

4. a

Tạm dịch

1. Cô ấy đi học lúc 8 giờ sáng.

2. Cô ấy thức dậy lúc 6 giờ sáng.

3. Cô ấy về nhà lúc 3 giờ chiều.

4. Cô ấy ăn sáng lúc 7 giờ sáng.

5. Task 5 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Point and say (Chỉ và nói)

She gets up at six o'clock in the morning.

She …

Guide to answer

She gets up at six o'clock in the morning.

She has breakfast at seven o'clock in the morning

She goes to school at eight o'clock in the morning.

She goes home at three o'clock in the afternoon.

Tạm dịch

Cô ấy thức dậy lúc 6 giờ sáng.

Cô ấy ăn sáng lúc 7 giờ sáng.

Cô ấy đi học lúc 8 giờ sáng.

Cô ấy về nhà lúc 3 giờ chiều.

6. Task 6 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Look and circle the beginning sound (Nhìn và khoanh tròn vào âm bắt đầu các từ sau)

 

Guide to answer

1. gloves

2. star

3. flower

4. sky

5. plate

6. snow

Tạm dịch

1. Găng tay

2. Ngôi sao

3. Hoa

4. Bầu trời

5. Đĩa

6. Tuyết

7. Task 7 Review 2 Unit 4-6 lớp 3

Read and color (Đọc và tô màu)

- Các em tự đánh giá năng lực của mình qua ba Units 4, 5 và 6 ở ba mức độ:

  • OK: ổn
  • Good: tốt
  • Excellent: xuất sắc

8. Practice

Read and answer the following questions (Đọc và trả lời các câu hỏi sau)

Hello, I'm Lan. I get up at six o'clock in the morning. Then, I have breakfast at seven o'clock in the morning. I go to school at eight o'clock in the morning. I go home at three o'clock in the afternoon. And I go to bed at eight o'clock.

1. What time does she get up?

2. What does she do in the morning?

3. What time does she go home?

4. What time does she go to bed?

5. Does she watch TV at night?

9. Conclusion

Qua bài học này các em cần khái quát các kiến thức đã học như sau

- Ôn tập các từ vựng thông qua bài tập chọn từ khác loại

- Dùng like, don't like, doesn't like để nói về các điều mà mình thích hay không thích làm

- Luyện tập nói về các hoạt động hằng ngày vào buổi sáng, trưa, chiều, tối với các mốc thời gian tương ứng

- Tự đánh giá năng lực bản thân

  • Tham khảo thêm

Ngày:15/11/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM