Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Số 1 trong phép nhân và phép chia

Giải bài tập trang 132 SGK Toán 2 Bài Số 1 trong phép nhân và phép chia với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài phép nhân và phép chia với số 1. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Số 1 trong phép nhân và phép chia

1. Giải bài 1 trang 132 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

1 x 2 =     1 x 3 =     1 x 5 =

2 x 1 =     3 x 1 =     5 x 1 =

1 x 1 =     2 : 1 =     3 : 1 =

5 : 1 =     1 : 1 =

Phương pháp giải

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Hướng dẫn giải

1 x 2 = 2     1 x 3 = 3     1 x 5 = 5

2 x 1 = 2     3 x 1 = 3     5 x 1 = 5

1 x 1 = 1     2 : 1 = 2     3 : 1 = 3

5 : 1 = 5     1 : 1 = 1

2. Giải bài 2 trang 132 SGK Toán 2

Số ?

... x 2 = 2     5 x ...= 5     .... : 1 = 3

... x 1 = 2     5 : ...= 5     .... x 1 = 4

Phương pháp giải

Số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.

Số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.

Vận dụng các kiến thức trên ta tìm số còn thiếu của các phép tính.

Hướng dẫn giải

1 x 2 = 2     5 x 1 = 5     3 : 1 = 3

2 x 1 = 2     5 : 1 = 5     4 x 1 = 4

3. Giải bài 3 trang 132 SGK Toán 2

Tính:

a) 4 x 2 x 1 =

b) 4 : 2 x 1 = 

c) 4 x 6 : 1 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) 4 x 2 x 1 = 8 x 1 = 8

b) 4 : 2 x 1 = 2 x 1 = 2

c) 4 x 6 : 1 = 24 : 1 = 24

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM