Soạn bài Bàn luận về phép học Ngữ văn 8 tóm tắt

Nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em hiểu được tầm quan trọng của việc học. Từ đó, các em có phương pháp học đúng đắn và hiệu quả hơn. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Bàn luận về phép học Ngữ văn 8 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 78 SGK Ngữ văn 8 tóm tắt

- Ở đoạn đầu tác giả nêu rõ mục đích chân chính của việc học:

+ Học để "biết rõ đạo".

+ Học những cách sống đúng mực.

-> Học để giúp nước, giúp đời, giúp bản thân sống một cách đúng mực hơn.

2. Soạn câu 2 trang 78 SGK Ngữ văn 8 tóm tắt

- Tác giả phê phán những lối học:

+ Học với mục đích mưu cầu danh lợi, phú quý tầm thường, lối học nhằm nghĩ đến những lợi ích của bản thân làm hại người khác.

+ Không biết tới tam cương ngũ thường, lối học hình thức, làm mất đi ý nghĩa chân chính của việc học.

+ Tác giả thẳng thắn, trung thực trong lời tâu thực trạng của việc học hình thức, học cầu lợi.

-> Những người theo sự học giả dối nếu làm quan sẽ trở thành "nịnh thần", trở thành kẻ tham quan, làm cho nước mất nhà tan.

3. Soạn câu 3 trang 78 SGK Ngữ văn 8 tóm tắt

- Việc học phải được phổ biến rộng khắp: mở thêm trường, mở rộng thành phần người học, tạo điều kiện thuận lợi cho người đi học.

- Việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng. Phương pháp học học phải:

+ Tuần tự tiến lên, từ thấp đến cao.

+ Học rộng, nghĩ sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất.

+ Học phải biết kết hợp với hành. Học không phải chỉ đế biết mà còn để làm.

4. Soạn câu 4 trang 78 SGK Ngữ văn 8 tóm tắt

Bài tấu bàn về "phép học" đó là những phép học:

- Từ đơn giản đến phức tạp.

- Từ thấp đến cao.

- Từ lý thuyết đến thực hành.

-> Những phép học này sẽ giúp được bản thân người học được công thành danh toại. Từ đó, người học mới có thể ra sức giúp nước, giúp dân.

5. Soạn câu 5 trang 78 SGK Ngữ văn 8 tóm tắt

Trình tự lập luận của bài văn nghị luận là:

- Những yêu cầu cần thiết của việc học.

- Lên án những lối học vì mưu cầu danh lợi.

- Những thuận lợi to lớn của việc học.

- Đề ra giải pháp thật phù hợp cho việc học.

6. Soạn câu luyện tập trang 79 SGK Ngữ văn 8 tóm tắt

Sự cần thiết và tác dụng của phương pháp "Học đi đôi với hành":

- Văn bản nghị luận "Bàn luận về phép học" nhằm giúp người đọc nhận thấy được vai trò của phép học, từ đó có phép học đúng đắn hơn, Bàn về phép học là một bài tấu Nguyễn Thiếp gửi lên vua nhằm nói lên mục đích chân chính của việc học: học để làm người, tác giả đưa ra quan điểm và phương pháp học đúng đắn: việc học phải bắt đầu từ những kiến thức cơ bản, có tính chất nền tảng, tuần tự tiến từ thấp lên cao, học rộng hiểu sâu, biết tóm lược những điều cơ bản, cốt yếu nhất. Bên cạnh đó học phải kết hợp với hành. Học không chỉ để biết mà còn để làm. Điều đó sẽ thúc đẩy đất nước nhiều nhân tài, chế độ vững mạnh, quốc gia hưng thịnh.

Ngày:06/01/2021 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM