Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận Ngữ văn 7 đầy đủ

Bài soạn Đặc điểm của văn bản nghị luận dưới đây nhằm giúp các em nắm được đặc điểm của luận cứ, luận điểm và lập luận trong một văn bản nghị luận cụ thể. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận Ngữ văn 7 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 18 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Nhận xét về các luận điểm trong bài viết Chống nạn thất học:

- Đối với bài viết Chống nạn thất học có luận điểm chính được tác giả nêu một cách rõ ràng và cụ thể thông qua một quan điểm và cụ thể hóa thành những câu văn khẳng định:

+ "Một trong những việc phải thực hiện cấp tốc lúc này là nâng cao dân trí".

+ "Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi (...) biết viết chữ quốc ngữ".

- Luận điểm này thống nhất các đoạn văn thành một khối. Nói cách khác các đoạn văn về nội dung cũng như hình thức phải làm cho luận điểm được sáng rõ.

- Luận điểm muốn được thuyết phục thì phải:

+ Đúng đắn, chân thực.

+ Đáp ứng nhu cầu thực tế.

2. Soạn câu 2 trang 19 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

- Luận cứ trong bài "Chống nạn thất học":

+ Nạn thất học bắt nguồn từ những nguyên nhân sâu xa nào?

+ Sự cần thiết của việc chống nạn thất học.

+ Cách chống nạn thất học.

+ Một số ví dụ dẫn chứng.

- Nhìn chung, luận cứ trong bài văn có vai trò rất quan trọng cho các luận điểm. Cụ thể là những luận cứ đó có vai trò làm cơ sở cho luận điểm, luận cứ cũng phải chân thực, đúng đắn, tiêu biểu thì luận điểm mới có sức thuyết phục.

3. Soạn câu 3 trang 19 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Nhận xét về cách lập luận:

- Lập luận đi theo trình tự: từ thực trạng -> yêu cầu -> cách khắc phục.

- Cụ thể là:

+ Vì sao phải chống nạn thất học?

+ Chống nạn thất học để làm gì?

+ Chống nạn thất học bằng cách nào?

- Ưu điểm: chặt chẽ, hợp lí, giàu sức thuyết phục cho bài văn.

4. Soạn câu luyện tập trang 20 SGK Ngữ văn 7 đầy đủ

Nhận xét về sức thuyết phục của bài văn Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội:

- Bài Cần tạo thói quen tốt trong đời sống xã hội có luận điểm chính ở ngay đầu bài. Để giải quyết sáng rõ và có giá trị thực tế điều này tác giả đã đưa ra những luận cứ chủ yếu ở phần thân bài với rất nhiều các hiểu hiện khác nhau.

- Cách lập luận có:

+ Mở bài: Tác giả đã đưa ra những quan điểm cơ bản về những thói quen xấu và tốt.

+ Thân bài: Đưa ra những dẫn chứng về thói xấu với thái độ phê phán.

+ Kết bài: Đề ra hướng có thói quen tốt.

- Tất cả những điều trên đã tạo cho bài viết ngắn gọn, giản dị, có sức thuyết phục.

Ngày:21/12/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM