Soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt Ngữ văn 11 đầy đủ

Để hiểu rõ hơn đặc điểm loại hình của Tiếng Việt, mời các em tham khảo bài soạn dưới đây nhé. Nội dung bài này đã được eLib biên soạn một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt!

Soạn bài Đặc điểm loại hình của Tiếng Việt Ngữ văn 11 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 58 SGK Ngữ văn 11 đầy đủ

a.

- Nụ tầm xuân (1): Bổ ngữ cho động từ "hái".

- Nụ tầm xuân (2): Chủ ngữ cho hoạt động "nở".

b.

- Bến (1): Bổ ngữ chỉ đối tượng cho động từ "nhớ".

- Bến (2): Chủ ngữ của động từ "đợi".

c.

- Trẻ (1), già (1): Bổ ngữ cho các động từ "yêu", "kính".

- Trẻ (2), già (2): Chủ ngữ cho các động từ "để", "đến".

d.

- Bống (1): Định ngữ cho danh từ "cá".

- Bống (2), bống (3): Bổ ngữ cho động từ "thả".

- Bống (4): Bổ ngữ cho động từ "đưa".

- Bống (5), bống (6): Chủ ngữ trong câu.

-> Dù thay đổi về chức năng ngữ pháp nhưng những từ nay vẫn không thay đổi về hình thái (đây là điểm khác biệt với từ của các ngôn ngữ không cùng lọai hình )

2. Soạn câu 2 trang 58 SGK Ngữ văn 11 đầy đủ

Câu ví dụ:

- Tiếng Anh: I have dinner with my friend.

- Tiếng Việt: Tôi ăn tối cùng với bạn của tôi.

Phân tích:

- Trong câu tiếng Anh: I (chủ ngữ), my (bổ ngữ).

→ Chức năng ngữ pháp, phát âm và cách viết khác nhau.

- Trong câu tiếng Việt: Tôi (1) là chủ ngữ, tôi (2) là bổ ngữ.

→ Chức năng ngữ pháp khác nhau, phát âm và cách viết giống nhau.

--> Kết luận:

- Tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập vì không biến đổi hình thức ngôn ngữ khi biểu thị những ý nghĩa ngữ pháp khác nhau.

- Tiếng Anh thuộc loại hình ngôn ngữ hòa kết vì ngôn ngữ bị biến đổi hình thức khi biểu thị những ý nghĩa ngữ pháp khác nhau.

3. Soạn câu 3 trang 58 SGK Ngữ văn 11 đầy đủ

Các hư từ xuất hiện trong đoạn văn:

- Đã: chỉ hoạt động xảy ra trước một thời điểm nào đó.

- Các: chỉ số nhiều toàn thể của sự vật.

- Để: chỉ mục đích.

- Lại: chỉ sự tiếp diễn của hoạt động.

- Mà: chỉ mục đích.

→ Các hư từ trên không biểu thị ý nghĩa từ vựng nhưng khi kết hợp với các từ loại khác lại mang đến nội dung ý nghĩa hoàn chỉnh cho câu.

Cụ thể trong đoạn văn trên, các hư từ dùng để nhấn mạnh sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khẳng định chiến thắng vĩ đại và bộc lộ niềm tự hào về dân tộc Việt Nam.

Ngày:23/12/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM