Soạn bài Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng Ngữ văn 10 đầy đủ

eLib xin giới thiệu đến các em bài soạn Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. Nội dung bài này đã được eLib biên soạn một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Mời các em tham khảo bài soạn dưới đây nhé. Chúc các em học tập tốt!

Soạn bài Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng Ngữ văn 10 đầy đủ

1. Soạn câu 1 trang 83 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

- Việc vun xới, tưới tắm vườn tược → Che mắt Tào Tháo.

→ Lưu Bị thể hiện tâm trạng lo sợ Tào Tháo nghi ngờ, tìm cách cản trở, hãm hại.

- Khi Tào Tháo cho người mời đến phủ uống rượu:

+ Giật mình, lo lắng vì nghĩ Tào Tháo đã nghi ngờ mình.

+ Sợ tái mặt trước câu hỏi “nắn gân” của Tào Tháo.

+ Khi biết rõ mục đích của Tào Tháo Lưu Bị đã rất yên lòng

- Khi Tào Tháo bàn về anh hùng:

+ Khẳng định mình ngu muội ko biết -->  thể hiện sự nhún mình.

+ Khôn khéo lần lượt điểm những gương mặt đáng lưu ý khi rơi vào tình thế hỏi dồn: Viên Thuật (binh lương nhiều), Viên Thiệu (bốn đời làm tam công, bộ hạ nhiều tay giỏi), Lưu Biểu (uy danh khắp nơi), Tôn Sách (có sức khỏe, lại nhờ danh tiếng của bố), Lưu Chương (dòng dõi tôn thất)...

+ Sợ luống cuống đến mức làm rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay khi Tào Tháo khẳng định “Anh hùng thiên hạ bây giờ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi!”.

→ Vì:- Lưu Bị đang nương nhờ Tào Tháo, đang cố giấu mình, cố tỏ ra mình là người tầm thường.

2. Soạn câu 2 trang 83 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

- Mục đích cho anh em Lưu- Quan- Trương ở nhờ, đối đãi như khách: tìm cách dò xét, dụ hàng, thu phục.

- Việc bày tiệc rượu mời Lưu Bị uống và bàn luận về anh hùng nhằm mục đích: dò tâm lí, tình cảm, tư tưởng và ý chí của Lưu Bị.

- Nhìn con người và thế giới một cách thông minh, sắc sảo → tính cách: tự tin, bản lĩnh.

- Quan niệm về người anh hùng:

+ Tài năng cá nhân “phải hơn đời, chí lớn tung hoành bốn phương” được đề cao.

+ Không thấy được yêu cầu đạo đức đối với người anh hùng.

- Ý nghĩa của việc khẳng định trong thiên hạ chỉ có Lưu Bị và mình là anh hùng:

+ Dò xét tâm trạng thật của Lưu Bị để liệu cách cư xử, thử “nắn gân”.

+ Thể hiện bản lĩnh, sự đại lượng, biết người hiền của Tào Tháo.

→ Tính cách tiêu biểu của Tào Tháo qua đoạn trích trên: bản lĩnh, tự tin đến mức tự cao tự đại, chủ quan, coi thường Lưu Bị.

3. Soạn câu 3 trang 83 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

- Tào tháo (gian hùng):

+ Hoàn cảnh: Đang có quyền thế, có đất, có quân, ở thế thắng, lợi dụng vua Hán để khống chế chư hầu.

+ Thái độ: Tự tin, chủ quan, đắc chí, coi thường người khác.

+ Tính cách: Bản lĩnh, sắc sảo, đa nghi.

+ Bị Lưu Bị qua mặt

- Lưu Bị (anh hùng):

+ Hoàn cảnh: Đang ở thế thua, mất đất, mất quân, phải nương nhờ nơi ở của kẻ thù.

+ Một tình cảm, chí hướng thực của mình, thận trọng, nhún nhường và thái độ lo lắng, sợ hãi, cố che giấu ý nghĩ, 

+ Tính cách: Bản lĩnh, khôn ngoan.

+ Linh hoạt che giấu hành động sơ suất của mình.

4. Soạn câu 4 trang 83 SGK Ngữ văn 10 đầy đủ

Nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn.

- Tình huống truyện tự nhiên thể hiện một cách khéo léo: mơ chín, uống rượu, bàn luận về các anh hùng trong thiên hạ.

- Nghệ thuật dẫn dắt câu chuyện giữa hai người.

- Chi tiết tuyệt vời đưa cuộc đối thoại lên đỉnh điểm.

- Câu kết giản dị, ngắn gọn có ý nghĩa.

Ngày:25/12/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM