Soạn bài Hành động nói (tiếp theo) Ngữ văn 8 siêu ngắn

Bài soạn "Hành động nói (tiếp theo)" dưới đây nhằm giúp các em biết cách vận dụng hành động nói trong văn nói và văn viết một cách phù hợp. Hy vọng rằng bài soạn này sẽ giúp các em học tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Hành động nói (tiếp theo) Ngữ văn 8 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 70 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Đánh dấu phù hợp với mục đích của những câu trần thuật đã cho:

2. Soạn câu 2 trang 70 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Liệt kê kiểu câu thực hiện hành động nói:

- Câu nghi vấn thực hiện hành động nói: hỏi, điều khiển, bộc lộ cảm xúc.

- Câu trần thuật thực hiện hành động nói: trình bày, bộc lộ cảm xúc, điều khiển, hứa hẹn.

- Câu cảm thán: bộc lộ cảm xúc.

- Câu cầu khiến thực hiện hành động: điều khiển.

3. Soạn câu 1 luyện tập trang 71 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Câu nghi vấn xuất hiện trong "Hịch tướng sĩ" là:

- "Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mình vì nước đời nào không có?".

- "Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui vẻ phỏng có được không?".

- "Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?".

- "Nếu vậy, rồi đây sau khi giặc giã dẹp yên, muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa?".

4. Soạn câu 2 luyện tập trang 71 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Câu trần thuật có mục đích cầu khiến:

- "Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi".

- "Quân và dân miền Bắc quyết ra sức thi đua yêu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và làm tròn nghĩa vụ của mình đối với đồng bào miền Nam ruột thịt".

b. Câu trần thuật có mục đích cầu khiến: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hào bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".

=> Là lời cổ vũ, động viên đồng bào cả nước đứng lên đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

5. Soạn câu 3 luyện tập trang 72 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Liệt kê câu có mục đích cầu khiến:

+ "Được, chú mình cứ nói thẳng thừng ra nào".

+ "Anh đã nghĩ thương em như thế này thì hay là anh đào giúp cho em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tắt lửa tối đèn có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang…".

+ "Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!".

-> Những câu trên giúp người đọc nhận thấy được tính cách của Dế Mèn và Dế Choắt.

6. Soạn câu 4 luyện tập trang 72 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Các câu nên dùng để hỏi người lớn phù hợp là câu b và câu e.

7. Soạn câu 5 luyện tập trang 73 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Câu ứng xử phù hợp nên chọn là câu c.

Ngày:06/01/2021 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM