Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu Ngữ văn 8 siêu ngắn

Bài soạn "Lựa chọn trật tự từ trong câu" dưới đây nhằm giúp các em có thể hệ thống hóa được nội dung của bài. Từ đó, các em có thể dễ dàng tiếp cận bài trên lớp hơn. Chúc các em học tập thật tốt nhé!

Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu Ngữ văn 8 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 111 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

Có thể viết lại như sau:

(1) Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ.

(2) Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

(3) Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét.

(4) Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét.

(5) Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

(6) Thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

2. Soạn câu 2 trang 111 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Nhấn mạnh sự gian manh, hung hăng của nhân vật cai lệ.

3. Soạn câu 3 trang 111 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Nội dung khác nhau sẽ được chuyển tải bằng cách sắp xếp những trật tự từ khác nhau.

4. Soạn câu 4 trang 111 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Hình dung được thứ tự của các hoạt động.

b. Thứ bậc cao thấp của những nhân vật có trong ngữ liệu.

5. Soạn câu 5 trang 112 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Trong những cách đã cho, cách (a) gợi âm hưởng, tiết tấu, nhịp điệu hay hơn, và nhấn mạnh ý nghĩa của tre hơn.

6. Soạn câu 6 trang 112 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

- Khi thay đổi các trật tự từ trong câu thì sẽ có những tác dụng hiệu quả cho câu văn, đoạn văn mà người viết muốn diễn đạt như nhấn mạnh nội dung hoặc bổ sung một ý nghĩa nào đó.

7. Soạn câu luyện tập trang 112 SGK Ngữ văn 8 siêu ngắn

a. Trật tự từ được người viết sắp xếp theo thời gian nhằm thể hiện lòng yêu nước.

b. Trật tự từ bị đảo nhằm nói về cảnh đẹp của đất nước.

c. Trật tự từ nhấn mạnh sự gan dạ của cô gái.

Ngày:12/01/2021 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM