Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) Ngữ văn 7 tóm tắt

eLib xin gửi đến các em nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em có kĩ năng nhận diện và phân tích những từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ trong văn nói và văn viết. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) Ngữ văn 7 tóm tắt

1. Soạn câu 1 - 3 trang 193 SGK Ngữ văn 7 tóm tắt

Câu 1: Từ đồng nghĩa:

- Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

- Từ đồng nghĩa có hai loại:

+ Từ đồng nghĩa hoàn toàn.

+ Từ đồng nghĩa không hoàn toàn.

Câu 2: Từ trái nghĩa:

- Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.

- Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.

Câu 3: Tìm những từ đồng nghĩa và từ trái nghĩa của ba từ đã cho như sau:

- Từ "bé":

+ Trái nghĩa: to, lớn, đồ sộ, vĩ đại, khổng lồ.

+ Đồng nghĩa: nhỏ, nhỏ xíu.

- Từ "thắng":

+ Đồng nghĩa: thành công, chiến thắng, hạng nhất.

+ Trái nghĩa: thua, thất bại.

- Từ "chăm chỉ":

+ Đồng nghĩa: siêng năng, cần cù, chịu khó, cần mẫn.

+ Trái nghĩa: lười biếng, lười nhác.

2. Soạn câu 4 - 6 trang 193 SGK Ngữ văn 7 tóm tắt

Câu 4: Từ đồng âm:

- Từ đồng âm là những từ giống nhau về âm thanh nhưng nghĩa khác xa nhau, không liên quan gì với nhau.

- Phân biệt từ đồng âm với từ nhiều nghĩa:

+ Trong từ nhiều nghĩa có thể gọi tên nhiều sự vật, hiện tượng, tính chất,...

+ Từ đồng âm không có quan hệ về mặt ý nghĩa của các từ.

Câu 5: Thành ngữ:

- Thành ngữ là những cụm từ cố định biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

- Thành ngữ thường có giá trị tương đương với từ vì thế nó có thể giữ nhiệm vụ như từ, chủ ngữ, vị ngữ, làm phụ ngữ trong câu.

Câu 6: Thành ngữ Hán Việt đã cho còn có những thành ngữ thuần Việt như sau:

- Bách chiến bách thắng -> Trăm trận trăm thắng.

- Bán tín bán nghi -> Nửa tin nửa ngờ.

- Kim chi ngọc diệp -> Lá ngọc cành vàng.

- Khẩu phật tâm xà -> Miệng nam mô bụng bồ dao găm.

3. Soạn câu 7 - 9 trang 194 SGK Ngữ văn 7 tóm tắt

Câu 7: Có thể thay thế bằng những cụm từ như sau:

- Đồng không mông quạnh.

- Còn nước còn tát.

- Con dại cái mang.

- Giàu nứt đố đổ vách.

Câu 8: Điệp ngữ:

- Điệp ngữ là sự lặp lại từ ngữ làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh. Cách lặp lại như vậy gọi phép điệp ngữ, từ ngữ được lặp lại gọi là điệp ngữ.

- Điệp ngữ nhiều dạng: điệp ngữ cách quãng, điệp nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp.

Câu 9: Chơi chữ:

- Chơi chữ là lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước… làm câu văn hấp dẫn và thú vị.

- Ví dụ chơi chữ theo lối gần âm:

"Mênh mông muôn mẫu một màu mưa

Mỏi mắt miên man mãi mịt mờ".

Ngày:31/10/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM