Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Ngữ văn 10 tóm tắt

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật cũng là một trong những phong cách ngôn ngữ chúng ta nên học tập và rèn luyện theo nếu muốn đạt được trình độ nhất định trong bộ môn Ngữ văn. Hầu hết chúng ta được tiếp xúc với ngôn ngữ nghệ thuật này ở mọi nơi trong cuộc sống xung quanh ta. eLib mời các em cùng tham khảo nhé, chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật Ngữ văn 10 tóm tắt

1. Soạn câu 1 trang 102 SGK Ngữ văn 10 tóm tắt

Tính hình tượng của ngôn ngữ nghệ thuật thường được tạo ra bởi các biện pháp như: ẩn dụ, hoán dụ, tượng trưng, nhân hóa, thậm xưng,…và đặc biệt là cách nói hàm ẩn trong những ngữ cảnh tu từ.

2. Soạn câu 2 trang 102 SGK Ngữ văn 10 tóm tắt

- Trong ba đặc trưng của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật, tính hình tượng được coi là đặc trưng cơ bản vì:

  • Đặc trưng cơ bản của sáng tạo nghệ thuật là xây dựng hình tượng nghệ thuật nhằm phản ánh tế giới khách quan và sự cảm nhận chủ quan về thế giới của người nghệ sĩ. Văn học là nghệ thuật ngôn từ. Nhà văn sử dụng chất liệu ngôn từ để xây dựng hình tượng nghệ thuật. Vì thế, tính hình tượng là đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.
  • Bản thân hình tượng ngôn ngữ đã chứa đựng những yếu tố gây cảm xúc, truyền cảm và cách lựa chọn ngôn ngữ để xây dựng hình tượng cũng đã thể hiện cá tính sáng tạo của người lựa chọn.

3. Soạn câu 3 trang 102 SGK Ngữ văn 10 tóm tắt

a) Điền từ “canh cánh” hoặc “thấm đượm”

b) điền các từ: vãi (dòng 3); triệt (dòng 4)

4. Soạn câu 4 trang 103 SGK Ngữ văn 10 tóm tắt

So sánh :

- Cách chọn từ ngữ để tạo hình tượng mùa thu.

+ Chất liệu làm nên hình tượng mùa thu trong bài Thu vịnh của Nguyễn Khuyến: trời thu xanh ngắt, cần trúc lơ phơ, gió hắt hiu, nước biếc, khói phủ, bóng trăng.

+ Chất liệu làm nên hình tượng mùa thu trong bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư: lá thư rơi, nai vàng.

+ Chất liệu làm nên hình tượng mùa thu trong bài Đất nước của Nguyễn Đình Thi: núi đồi, gió thổi, rừng tre, trời thu, trong biếc.

- Nhịp điệu khác nhau:

+ Nhịp thơ của bài Thu vịnh: 4/3 hoặc 2/2/3.

+ Nhịp thơ của bài Tiếng thu: 3/2.

+ Nhịp thơ của bài Đất nước: 3/2, 3/4, 2/2/2, 2/3.

- Hình tượng 3 mùa thu ở 3 tác giả không cùng một thời đại, không giống nhau ở phong cách ngôn ngữ cá nhân (tính cá thể hóa).

Ngày:28/12/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM