Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nắm được nội dung chính của bài Tập đọc: "Luật tục xưa của người Ê - đê", đồng thời vận dụng giải câu hỏi SGK. eLib mời các em tham khảo bài học dưới đây nhé, chúc các em học tập tốt.

Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê - đê Tiếng Việt 5

1. Kiến thức cần nhớ

1.1. Văn bản "Luật tục xưa của người Ê - đê"

LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ

Về cách xử phạt

Chuyện nhỏ thì xử nhẹ, chuyện lớn thì xử nặng; chuyện giữa những người bà con, anh em cũng xử như vậy.

Nếu là chuyện nhỏ thì phạt tiền một song, chuyện lớn thì phạt tiền một co. Nếu là chuyện quá sức con người, gánh không nổi, vác không kham thì người phạm tội phải chịu chết.

Về tang chứng và nhân chứng:

Phải nhìn tận mặt, phải bắt tận tay kẻ phạm tội; phải lấy được, giữ được gùi, khăn, áo, dao,... của kẻ phạm tội. Phải khoanh một vòng tròn dưới đất, khắc một dấu trên cột nhà; nếu ở trong rừng phải bẻ nhánh cây, khắc dấu vào cây rừng để làm dấu nơi xảy ra sự việc.

Phải có bốn năm người hoặc vài ba người có mặt khi việc xảy ra. Mọi người tai đều đã nghe, mắt đều đã thấy. Có như vậy, các tang chứng mới chắc chắn.

Về các tội:

- Tội không hỏi cha mẹ:

Có cây đa phải hỏi cây đa, có cây sung phải hỏi cây sung, có mẹ cha phải hỏi mẹ cha. Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng nói với mẹ; bán cái này, mua cái nọ mà không hỏi ông già bà cả là sai; phải đưa ra xét xử.

- Tội ăn cắp:

Kẻ thò tay ra để đánh cắp của người khác là kẻ có tội. Kẻ đó phải trả lại đủ giá; ngoài ra phải bồi thường gấp đôi số của cải đã lấy cắp.

- Tội giúp kẻ có tội:

Kẻ đi cùng đi, bước cùng bước, nói cùng nói với kẻ có tội cũng là có tội.

- Tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình:

Kẻ mà địch không đi được thì cõng, địch không ăn được thì mớm, địch không biết thì nói cho biết, làm hàng trăm dân làng bị địch bắt, hàng nghìn dân làng bị địch giết là kẻ có tội lớn. Phải xử kẻ đó bằng dao sắc, gươm lớn và bỏ xác hắn cho diều tha quạ mổ.

Theo NGÔ ĐỨC THỊNH - CHU THÁI SƠN

1.2. Nội dung chính của văn bản

- Nội dung bài Tập đọc "Luật tục xưa của người Ê - đê" nhằm thể hiện rằng người Ê-đê từ xưa đã có luật tục quy định, xử phạt rất công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành của buôn làng thể hiện sự nghiêm minh của người Ê - đê. Từ luật tục của người Ê-Đê, chúng ta hiểu rằng: xã hội nào cũng có luật pháp và mọi người phải sống và làm việc theo pháp luật.

1.3. Giải thích các cụm từ khó

- Luật tục: những quy định, phép tắc phải tuân theo trong buôn làng, bộ tộc,…

- Ê-đê: tên một dân tộc thiểu số sống ở vùng Tây Nguyên

- Song, co: các đơn vị tiền cổ của người Ê-đê; hai song bằng một co

- Tang chứng: sự vật, sự việc chứng tỏ hành động phạm tội

- Nhân chứng: người làm chứng

- Trả lại đủ giá: trả lại đủ số lượng và giá trị

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 57 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Người xưa đặt ra luật tục để làm gì ?

Hướng dẫn giải:

Đặt tục lệ như vậy người xưa nhằm mục đích là giữ bình yên cho buôn làng.

2.2. Giải câu 2 trang 57 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Kể những việc mà người Ê-đê xem là có tội.

Hướng dẫn giải:

Người Ê - đê xem những việc sau là có tội như: tội không hỏi cha mẹ, tội ăn cắp, tội giúp kẻ có tội, tội dẫn đường cho địch đến đánh làng mình.

2.3. Giải câu 3 trang 57 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê quy định xử phạt rất công bằng.

Hướng dẫn giải:

Chúng ta thấy những chi tiết sau đã cho thấy đồng bào Ê - đê quy định xử phạt rất công bằng:

- Chi tiết thứ nhất ta bắt gặp là về tội: Với những tội nhỏ thì xử nhẹ (phạt tiền một song), chuyện lớn thì xử nặng (phạt tiền một co). Người phạm tội là người bà con, anh em cũng xử vậy.

- Chi tiết thứ hai về tang chứng: Tang chứng phải chắc chắn (phải nhìn tận mặt, bắt tận tay, lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao... của kẻ phạm tội; đánh dấu nơi xảy ra sự việc) mới được kết tội.

- Chi tiết thứ ba là nhân chứng: Nhân chứng: phải có vài ba người làm chứng, tai nghe mắt thấy thì đối chứng mới có giá trị.

2.4. Giải câu 4 trang 57 SGK Tiếng Việt lớp 5

Câu hỏi:

Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết.

Hướng dẫn giải:

Một số luật của nước ta mà em biết là: Luật giáo dục, luật phổ cập tiểu học, luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, luật bảo vệ môi trường, luật giao thông đường bộ...

3. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Nắm được nội dung chính của bài Tập đọc.

- Vận dụng trả lời câu hỏi SGK một cách nhanh chóng và xuất sắc nhất.

Ngày:25/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM