Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ Tiếng Việt 5

Nội dung bài học dưới đây nhằm giúp các em nắm được nội dung chính bài Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ, đồng thời vận dụng giải bài tập SGK một cách nhanh chóng và chính xác nhất. eLib mời các em tham khảo bài học dưới đây nhé, chúc các em học tập tốt.

Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ Tiếng Việt 5

1. Kiến thức cần nhớ

1.1. Văn bản "Thái sư Trần Thủ Độ"

Thái sư Trần Thủ Độ

Trần Thủ Độ là người có công lập nên nhà Trần, lại là chú của vua và đứng đầu trăm quan, nhưng không vì thế mà tự cho phép mình vượt qua phép nước.

Có lần, Linh Từ Quốc  Mẫu, vợ ông, muốn xin chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy phải chặt một ngón chân để phân biệt.

Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho.

Một lần khác, Linh Từ Quốc Mẫu ngồi kiệu đi qua chỗ thềm cấm, bị một người quân hiệu ngăn lại. Về nhà, bà khóc:

- Tôi là vợ thái sư mà bị kẻ dưới khinh nhờn.

Ông cho bắt người quân hiệu đến. Người này nghĩ là phải chết. Nhưng khi nghe anh ta kể rõ ngọn ngành, ông bảo:

-Ngươi ở chức thấp mà biết giữ phép nước như thế, ta còn trách gì nữa.

Nói rồi, lấy vàng, lụa thưởng cho.

Trần Thủ Độ có công lớn, vua cũng phải nể. Có viên quan nhân lúc vào chầu vua, ứa nước mắt tâu:

- Bệ hạ còn trẻ mà thái sư chuyên quyền, không biết rồi xã tắc sẽ ra sao. Hạ thần lấy làm lo lắm.

Vua đem viên quan đến gặp Trần Thủ Độ và nói:

- Kẻ nào dám tâu xằng với trẫm là Thượng phụ chuyên quyền, nguy cho xã tắc.

Trần Thủ Độ trầm ngâm suy nghĩ rồi tâu:

- Quả có chuyện như vậy. Xin bệ hạ quở trách thần và ban thưởng cho người nói thật.

Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ

1.2. Nội dung chính của văn bản

- Nhìn chung bài tập đọc thể hiện nội dung chính ngợi ca thái sư Trần Thủ Độ, đó là một con người có cách cư xử gương mẫu, chính trực, liêm minh, không vì tình riêng mà làm sai với phép nước.

- Ngôn ngữ tạo nên sắc thái riêng cho văn bản.

1.3. Giải thích các cụm từ khó

- Thái sư: Chức quan đầu triều thời xưa

- Câu đương: Một chức vụ nhỏ ở xã, giữ việc bắt bớ, áp giải người có tội

- Kiệu: Một phương tiện đi lại thời xưa gồm một chiếc ghế ngồi có mái che và đôi đòn khiêng, thường do bốn người khiêng

- Quân hiệu: Chức quan võ nhỏ

- Xã tắc: Đất nước, nhà nước

- Thượng phụ: Từ xưng hô để tỏ ý tôn kính Trần Thủ Độ (Thượng: bề trên, phụ: cha)

2. Câu hỏi và hướng dẫn giải

2.1. Giải câu 1 trang 16 SGK Tiếng Việt 5

Câu hỏi:

Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì?

Hướng dẫn giải:

Trần Thủ Độ đã đồng ý cho người đó chức câu đương nhưng với một yêu cầu là chặt một ngón chân người đó để phân biệt với các câu đương khác.

2.2. Giải câu 2 trang 16 SGK Tiếng Việt 5

Câu hỏi:

Trước việc làm của người quân hiệu, Trần Thủ Độ xử lí ra sao ?

Hướng dẫn giải:

Trần Thủ Độ đã xử lí là không những không trách móc mà còn thưởng cho vàng lụa cho người quân hiệu.

2.3. Giải câu 3 trang 16 SGK Tiếng Việt 5

Câu hỏi:

Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ?

Hướng dẫn giải:

Trần Thủ Độ đã nhận lỗi và xin vua ban thưởng cho viên quan dám nói thẳng khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình chuyên quyền.

2.4. Giải câu 4 trang 16 SGK Tiếng Việt 5

Câu hỏi:

Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ cho thấy ông là người như thế nào ?

Hướng dẫn giải:

Trần Thủ Độ là một người cư xử nghiêm minh, không vì tình riêng, nghiêm khắc với bản thân, luôn đề cao kỉ cương, phép nước thể hiện qua những lời nói và việc làm của ông.

3. Tổng kết

Qua bài học này các em cần nắm một số nội dung chính sau:

- Nắm được nội dung bài Tập đọc: "Thái sư Trần Thủ Độ".

- Vận dụng trả lời câu hỏi SGK dựa vào văn bản.

Ngày:23/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM