Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tiền Việt Nam

Giải bài tập trang 162, 163 SGK Toán 2 Bài Tiền Việt Nam có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh nắm vững cách nhận biết các tờ giấy bạc: 20,000; 50.000; 100.000; bước đầu biết đổi tiền, biết làm tính trên các đơn vị là đồng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tiền Việt Nam

1. Giải bài 1 trang 162 SGK Toán 2

Phương pháp giải

- Nhẩm tổng các tờ giấy bạc 100 đồng sao cho bằng giá trị các tờ tiền cho trước.

- Đếm số các tờ giấy bạc 100 đồng có trong tổng đó rồi trả lời câu hỏi.

Hướng dẫn giải

a) 200 đồng đổi được 2 tờ giấy bạc 100 đồng.

b) 500 đồng đổi được 5 tờ giấy bạc 100 đồng.

c) 1000 đồng đổi được 10 tờ giấy bạc 100 đồng.

2. Giải bài 2 trang 163 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Tính tổng các số trong mỗi ô rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng = 600 đồng

b) 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng + 200 đồng = 700 đồng

c) 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 800 đồng

d) 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng + 200 đồng = 1000 đồng

3. Giải bài 3 trang 163 SGK Toán 2

Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Phương pháp giải

 - Tìm tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi con lợn.

- So sánh rồi chọn hình chứa con lợn có nhiều tiền nhất.

Hướng dẫn giải

Lợn A : 200 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 500 đồng

Lợn B : 200 đồng + 200 đồng + 200 đồng = 600 đồng

Lợn C : 500 đồng + 200 đồng = 700 đồng

Lợn D : 500 đồng + 200 đồng + 100 đồng = 800 đồng.

Chọn hình D

4. Giải bài 4 trang 163 SGK Toán 2

Tính

100 đồng + 400 đồng =                       700 đồng + 100 đồng = 

900 đồng - 200 đồng =                         800 đồng - 300 đồng = 

Phương pháp giải

Cộng hoặc trừ các số rồi viết thêm đơn vị "đồng" vào kết quả.

Hướng dẫn giải

100 đồng + 400 đồng = 500 đồng                700 đồng + 100 đồng = 800 đồng

900 đồng - 200 đồng = 700 đồng                800 đồng - 300 đồng = 500 đồng

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM