Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm một số hạng trong một tổng

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 2 Bài Tìm một số hạng trong một tổng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh nắm chắc được các kiến thức cách tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia và cách dạng bài tính toán liên quan.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Tìm một số hạng trong một tổng

1. Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 2

Tìm x (theo mẫu ):

a) x + 3 = 9

x = 9 − 3

x = 6

b) x + 5 = 10    

c) x + 2 = 8

d) x + 8 = 19    

e) 4 + x = 14

g) 3 + x = 10

Phương pháp giải

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

b) x + 5 = 10

x = 10 − 5

x = 5

c) x + 2 = 8

x = 8 − 2

x = 6

d) x + 8 = 19

x = 19 − 8

x = 11

e) 4 + x = 14

x = 14 − 4

x = 10

g) 3 + x = 10

x = 10 − 3

x = 7

2. Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

 -Tìm tổng : Lấy hai số hạng cộng với nhau.

- Muốn tìm một số hạng : Lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 2

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số học sinh gái ta lấy số học sinh của cả lớp trừ đi số học sinh nam.

Hướng dẫn giải

Số học sinh gái của lớp học đó là:

35 - 20 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM